Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

MuCis ad 19/ L

Διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Νεότερης γενιάς, πολυλειτουργικός, διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Ειδικό πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία χαλύβδινων οπλισμών κατασκευών σε έντονη δυσμένεια περιβάλλοντος, ακόμα και μόνιμα εμβαπτισμένων . Μέτρο ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που αναμένεται να εκτεθούν σε έντονο αστικό περιβάλλον (ζώνες XC1 έως ΧC4), βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (ζώνες XS1 έως ΧS3), σε απόσταση ≤ 1,5 χλμ από την ακτή (CO2, χλωριόντα, θειικά άλατα και/ή οξέα, ζώνες XA1 έως ΧA3) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ουδέτερο, συμβατό με κάθε Τεχνολογίας από πλευράς σύνθεσης, πρόσμικτο σκυροδέματος, που ως υγρός Αναστολέας ανήκει στην ομάδα New generation & Advanced Technology Corrosion Inhibitors systems/ Νεότερης γενιάς, προηγμένης Τεχνολογίας συστήματα Αναστολής της Διάβρωσης). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128  

SENTINEL Galvaninc Anodes

Περιγραφή:

Ειδικές συσκευές αυτο-παραγόμενης καθοδικής προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού στο σκυρόδεμα. Τύποι θυσιαζόμενων ανοδίων που αποτελούν ουσιαστικά ένα “kit” με βάση τον ψευδάργυρο, που εμπεριέχουν συνάμα δύο διαφορετικών ειδών Αναστολείς διάβρωσης. Η κύρια λειτουργία τους είναι να εξουδετερώσουν το φαινόμενο “δαχτυλιδιών ανόδου" και να επεκτείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των επισκευών σκυροδέματος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή νέου σκυροδέματος στη ζώνη επαφής με υπάρχον, στο οποίο εστιάζονται χλωριόντα ή φαινόμενο ενανθράκωσης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ανόδια SENTINEL είναι σχεδιασμένα κι εφαρμόζονται επί τούτου, για να προασπίσουν τον χάλυβα από τη διάβρωση. Η σειρά λοιπόν των ανοδίων γαλβανικής προστασίας SENTINEL εφαρμόζεται σε έργα που απαιτούν την απόλυτη προστασία, αποτελείται δε από πυρήνα κραματικής σύνθεσης με βάση τον ψευδάργυρο (Zn). Μεταξύ αυτών διατίθεται ο κλασικός τύπος SENTINEL-GL με περιεκτικότητα 38 gr. Για έργα όπου απαιτείται ακόμα περισσότερος ψευδάργυρος, διατίθενται επίσης και οι τύποι SENTINEL-Silver & SENTINEL-Gold με 100 & 200 gr. αντίστοιχα. Η κραματική σύνθεση του πυρήνα επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και την αυξημένη παραγωγή γαλβανικής προστασίας του χάλυβα όπλισης ακόμα και σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών, υψηλών συγκεντρώσεων χλωριόντων ενώ η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από την αλκαλικότητα του σκυροδέματος προς προστασία (μέχρι συγκεκριμένου ορίου pH). Έκαστο ανόδιο φέρει γαλβανισμένες συρμάτινες ακίδες με τις οποίες προσαρμόζεται άψογα, “αγκαλιάζοντας ” τα στοιχεία των αποκαλυμμένων οπλισμών που βρίσκονται εντός της ζώνης επέμβασης, ουσιαστικά εκτεθειμένα, πριν αυτοί επικαλυφθούν με ειδικό κονίαμα προσαρμογής και αποκατάστασης, χαμηλής ωμικής αντίστασης (χαμηλής αγωγιμότητας <15 kOhms-cm). Το γαλβανισμένο σύρμα σύνδεσης δεν διαβρώνεται και τοποθετείται σφιχτά στις ράβδους σχηματίζοντας ασφαλή σύνδεση. Οι τύποι των ανοδίων αυτών είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχουν μακρόχρονη λειτουργία που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της επισκευής και προσφέρει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα κόστους-οφέλους. Το κονίαμα εγκιβωτισμού της κραματικής σύνθεσης του πυρήνα, παρασκευάζεται από ειδικό τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας κατάλληλα επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή, ίνες ειδικής σύνθεσης, ειδικά πρόσμικτα για τη δημιουργία αλκαλικής δεξαμενής και πολυμερή, ώστε να διασφαλίζεται υψηλή αντοχή σε θλίψη. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, τη δομική ακεραιότητα του στοιχείου σκυροδέματος, ώστε να μην υποβαθμίζεται αυτό τοπικά, κατά τον εγκιβωτισμό των ανοδίων. Οι τύποι των ανοδίων αυτών ακολουθούν τις αρχές της επιβαλλόμενης ηλεκτρ-αρνητικότητας και προστασίας όλων των τύπων των κατηγοριών των χαλύβδινων οπλισμών, μέσω θυσιαζόμενης ανόδου. Ομοίως, αποτελούν μέτρο προστασίας για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων δημιουργίας τοπικής διαφοράς δυναμικού που ενδέχεται να αναπτυχθούν μεταξύ των γειτονικών των επεμβάσεων περιοχών οπλισμών που βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς προστασία εκτός ζώνης επισκευών (άνοδος) και αυτών που βρίσκονται εντός της περιοχής των επισκευών (ζώνες καθόδου) και φέρουν κατά μήκος συστήματα προστασίας (Αναστολείς διάβρωσης κλπ.).

Τα ανόδια SENTINEL έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν ευεργετικό ρεύμα προστασίας για πάνω από 10 έως 20 χρόνια, επιτρέποντας έτσι στον ενδιαφερόμενο να παραλείψει έναν ή/και δύο κύκλους επισκευής. Σημειωτέον, το ρεύμα που απαιτείται για να αποτραπεί εντελώς η διάβρωση του χάλυβα στο σκυρόδεμα, εννοείται πως ποικίλει, ανάλογα με τις επικρατούσες στο εκάστοτε έργο συνθήκες, όπως και η αποτελεσματικότητα της διάρκεια ζωής. Σε σχέση με οποιεσδήποτε συσκευές καθοδικής προστασίας της αγοράς, προσφέρουν ίσως την υψηλότερη αυτοδύναμη προστατευτική ισχύ ρεύματος, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη περιοχή κάλυψης. Ταιριάζουν απόλυτα σε οποιοδήποτε μέγεθος, δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση και είναι εύκολο να εγκατασταθούν με τα κλασικά λεγόμενα εργαλεία. Ιδανικά για την εφαρμογή τους τόσο σε κτιριακά έργα, όσο και σε έργα υποδομής π.χ. σε χώρους στάθμευσης, σε γέφυρες, όπως επίσης σε προβλήτες ή αποβάθρες. Διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση: Κατόπιν μελέτης σχεδιασμού, ανάλογα με το ρυθμό διάβρωσης, την πυκνότητα χάλυβα προς προστασία, τις συνθήκες περιβάλλοντος έκθεσης, κ.α.

Συσκευασίες:

SENTINEL-GL: 20 τεμάχια (kits) ανά χαρτοκιβώτιο. SENTINEL-Silver & SENTINEL-Gold: 10 τεμάχια (kits) ανά χαρτοκιβώτιο.