Εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία η SINTECNO Hellas ΑΒΕΤΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN ISO 9001 : 2015 και συνάμα κατέχει πιστοποιητικά ποιότητας των προϊόντων που εκδίδονται από διάφορους φορείς διαπίστευσης, γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της ακόμα και στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής αγοράς.
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ. Ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς που ορίζει το πρότυπο [ΕΝ], τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα και φέρουν Σήμανση CE όσον αφορά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα επιτρέπει επίσης την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Με μια μακρά πορεία όλα αυτά τα χρόνια, η SINTECNO Hellas ΑΒΕΤΕ θεωρείται σήμερα ένας αξιόπιστος και ευέλικτος Συνεργάτης που μπορεί να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και συστήματα, αναγνωρισμένης αξίας, με προσιτή τιμή, σε σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία προσφέρει ήδη μια πρότυπη σειρά Εποξειδικών συστημάτων και λοιπών προϊόντων, είναι σε θέση και μπορεί επίσης να προβεί στον σχεδιασμό και στην παραγωγή προϊόντων ειδικής εφαρμογής ως προς το θέμα ακραίων συνθηκών και ιδιαίτερων απαιτήσεων.

Εγκαταστάσεις - Γραφεία