Προγράμματα διαστασιολογησης
ΙΟΠ/ FRP's

Πρόκειται για τα προγράμματα
  • FRP Colonna: S&P Clever Reinforcement AG Το πρόγραμμα FRP Colonna αποτελεί ένα λογισμικό σχεδιασμού για την ενίσχυση κεντρικά φορτιζόμενων υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέσω της περίσφιξης των με σύνθετα υφάσματα ΙΟΠ (S&P FRPs). Το FRP Colonna μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για τον προκαταρκτικό έλεγχο και για τον τελικό σχεδιασμό του δομικού οπλισμού ή καλύτερα της απαιτούμενης ενεργής διατομής που υπολείπεται στο στοιχείο που εξετάζεται. Για κάθε γνωστή αξονική δύναμη που εξετάζεται, το λογισμικό είναι σε θέση να υπολογίσει το πλήθος των στρώσεων περίσφιξης που απαιτούνται, με υφάσματα ΙΟΠ, των σειρών S&P, Carbon-, Glass- ή Aramid-, δηλαδή υφάσματα ινών Άνθρακα, Υάλου ή Αραμιδίου, αντίστοιχα.
  • FPR Lamella: S&P Clever Reinforcement AG   Το πρόγραμμα FRP Lamella αποτελεί ένα λογισμικό σχεδιασμού για καμπτική ή/και διατμητική ενίσχυση σε οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, με συστήματα ΙΟΠ (S&P FRPs). Το FRP Lamella λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προκαταρκτικό έλεγχο και για τον τελικό σχεδιασμό της μορφής της δομικής ενίσχυσης που απαιτείται, βασισμένη στις λύσεις που προσφέρουν τα συστήματα ΙΟΠ/ FRPs. Για γνωστές καμπτικές ροπές και διατμητικές δυνάμεις, το λογισμικό υπολογίζει τον απαιτούμενο τύπο υφάσματος ΙΟΠ/ Ινοπλισμένων Πολυμερών, των σειρών S&P FRP Sheets ή/και των σύνθετων διατομών/ profiles, μορφής ελασμάτων από ίνες άνθρακα των σειρών S&P C-Laminates.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα και ευθύς αμέσως, θα έρθει στο e-mail σας μήνυμα με τα links για να κατεβάσετε τα (2) προγράμματα