Ενδεικτική Λίστα Αναφοράς

Author picture

PIRAEUS Tower/ Πύργος Πειραιά

Author picture

Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Round Piles Jacketing-work/ Θαλάσσιος Προβλήτας (πλατφόρμα) Φωτοσήμανσης 16–34

Author picture

“The ORBIT” New Office Building and Store complex – Κτηριακό συγκρότημα συνολικής κάλυψης χώρων >42.000 m2 – Αμπελόκηποι, Αθήνα

Author picture

Αποκατάσταση Κεντρικού Ιστορικού Κτηρίου (A2) πρώην Στρατοπέδου “ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Author picture

Αποκατάσταση κτηρίων 401 ΓΕΝΙΚ. ΣΤΡΑΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Author picture

Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ