Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” Round Piles Jacketing-work/ Θαλάσσιος Προβλήτας (πλατφόρμα) Φωτοσήμανσης 16–34

Έργο

Στα πλαίσια Επισκευών Δομικού χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκαν Επεμβατικές Εργασίες σε συνολικά (86) Πασσάλους, υφιστάμενους που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, οι οποίοι αποτελούσαν τα στοιχεία στήριξης των ζευκτών πάνω στα οποία εδράζονταν ο φορέας της παλαιάς Επιδομής.

Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης στα πλαίσια της αναβάθμισης της εικόνας της επιδομής, τοποθετήθηκαν επί των (86) αυτών πασσάλων νέα ζευκτά στήριξης, της νέας πλέον πλατφόρμας του θαλάσσιου Προβλήτα Φωτοσήμανσης.

Αντικείμενο

  • Στους (76) από τους πασσάλους αυτούς (εντός και εκτός ζώνης νερού) εφαρμόσθηκε σε κάθε έναν καθ’ ύψος, το καινοτόμο σύστημα Επισκευής/ Ενίσχυσης FX-70 Structural Repair and Protection system που αποτελείται από συστήματα εποξειδικών, ρητινο-κονιαμάτων και ειδικών κονιαμάτων grouting (υποβρύχιας εφαρμογής). Τα ειδικά καλούπια (tailor-made jackets) και τα προϊόντα που απαρτίζουν το πλήρες σύστημα, τα προμηθεύεται η SINTECNO SA από την Ελβετική Εταιρεία S&P Clever Reinforcement AG (Swiss). Σύστημα προερχόμενο από την γκάμα προϊόντων του Αμερικάνικου Ομίλου Εταιρειών SIMPSON Strong-Tie (USA) στον οποίο η S&P Clever Reinforcement AG ανήκει.
  • Παράλληλα, στους υπόλοιπους (10) στα πλαίσια της αντιμετώπισης, εφαρμόσθηκαν συστήματα επεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα με μέτρα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας, Επισκευών Δομικού χαρακτήρα και Αποκαταστάσεις μέσω Ειδικών ενέσιμων προϊόντων, για υγρές συνθήκες.
  • Πρόκειται για (86) μεταλλικούς πάσσαλους, κυκλικής διατομής, οι οποίοι φέρουν σχετικού πάχους επένδυση, στρώσης σκυροδέματος, η οποία προσφέρει ουσιαστικά ισοδύναμο πάχος προστασίας.
  • Ως προς τον συντονισμό του Έργου, κατά τη διάρκεια των εργασιών υπήρξε δραστηριότητα (5)μελούς Ομάδας δυτών που επιμελήθηκε «το υποβρύχιο κομμάτι» των επεμβατικών εργασιών καθώς επίσης, η παράλληλη παρουσία (2) πλωτών μέσων πρόσβασης στις ζώνες των πασσάλων (πλατφόρμες/ πλωτές εξέδρες) με σκοπό, δια θαλάσσης, Συνεργείο αποκατάστασης σε παράλληλη δραστηριότητα και συνεργασία με τους δύτες, να εκτελέσει το Τμήμα του έργου που αφορούσε τις ζώνες των στοιχείων των πασσάλων εκτός νερού.

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2019-2020

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu