Αποκατάσταση 3ώροφου Κτηριακού, επί της οδού Ιερολοχιτών στην Παναγία, Καβάλα, Ν. Καβάλας

Έργο

 (3)ώροφο Κτηριακό, επί της οδού Ιερολοχιτών που βρίσκεται εντός των τειχών της παλαιάς Πόλης στη χερσόνησο της Παναγίας, στα όρια του Ιστορικού χώρου του Φρουρίου της πόλης της ΚΑΒΑΛΑΣ/ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ)

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2023

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu