ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ/ Πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Έργο

ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ/ Πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων”

ΦΟΔΣΑ (Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας/ Πρότυπη ΜΕΑ Νομ. ΣΕΡΡΩΝ /

Έργο Νέας Υποδομής (της πρώτης ουσιαστικά στην Ελλάδα), Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τη διαδικασία εφαρμογής μεθόδου κομποστοποίησης προ-διαλεγμένων BAA. Το έργο κατασκευάστηκε με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

Σύστημα προστασίας επιφανειών στο εσωτερικό δεξαμενών και χώρων μελλοντικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων.

Σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας επιφανειών διαμόρφωσης δεξαμενών βιολογικού αστικών λυμάτων των κτιρίων Διοίκησης της Μονάδος.

Αντικείμενο

Ενσωμάτωση αρμοκλείδων, για την εξασφάλιση αρμών διαστολικών και  αρμών διακοπής επαναλληπτικών σκυροδετήσεων

Πακτώσεις ακριβείας/ Συστήματα Αγκυρώσεων

Στεγάνωση θεμελιώσεων/ Υγρομόνωση αναπτυγμάτων εσωτερικών επιφανειών/ Συστήματα Προστασίας επιφανειών Σκυροδέματος

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2017 -2018

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu