Αποκατάσταση Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Έργο

Παλαιά Δημοτική Αγορά της πόλης της ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ Εργασίες αποκατάστασης, ανάδειξης, ανάπτυξης και λειτουργική επανένταξη των παλαιών Κτηριακών εγκατ/σεων που οικοδομήθηκαν σε (2) Φάσεις (α) 1885-1887 & (β) Επέκταση/ 1935, βρίσκονται δε επί των οδών Κριεζώτου-Αρεθούσης-Βενιζέλου, (ΚΣΝΜ & ΥΠΠΟ / Μνημείο Πολιτ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο) στην πόλη της ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2022-2023

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu