Αποκατάσταση Κεντρικού Ιστορικού Κτηρίου (A2) πρώην Στρατοπέδου “ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έργο

Κεντρικό Ιστορικό Κτήριο (A2) πρώην “Στρατοπέδου ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” (ΥΠΠΟΑ–4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρ. Μακεδονίας/ Μνημείο Πολιτιστ. Κληρονομιάς, χαρακτηρισμένο ως Ιστορικό διατηρητέο Μνημείο). Οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα, στα 1881-1890 από την Οθωμανική Διοίκηση. Βρίσκεται στην ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ –Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Στα ιστορικά κτήρια του πρώην Στρατοπέδου πρόκειται να δημιουργηθούν τα Μουσεία Εθνικής Αντίστασης, Μικρασιατικού Προσφυγικού Ελληνισμού και Αρχαίων Ευρημάτων Μετρό)

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Χρονολογία

2023

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu