Αποκατάσταση κτηρίων 401 ΓΕΝΙΚ. ΣΤΡΑΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο

Εργασίες Αποκατ/σης στο 401 ΓΕΝΙΚ. ΣΤΡΑΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην κτηριακές εγκαταστάσεις Στρατ/κου Σχολείου Υπαξιωματικών/ 1900), στο Κολωνάκι– ΑΘΗΝΑ/ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΠΟ/ Μνημείο Πολιτισμού)

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Τύπος S&P G-Sheet AR:
90/10–880 gr/m2  

Χρονολογία

2019-2020

Πληκτρολογήστε για να δείτε σχετικά προϊόντα ή άρθρα
Home
Shop
Menu