Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

BASIC INIEZIONE M5

1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, υψηλής ρευστότητας, ειδικό, ενέσιμο μίγμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) και ειδικά φυσικά ανθρακικά πρόσθετα (filler). Μίγμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατοδιαλυτά άλατα, που επιτρέπει υψηλό ρυθμό διαπνοής. Ιδιαίτερα λεπτόκοκκο, ενέσιμο προϊόν ανακατασκευής και ανασυγκρότησης τοιχοποιίας (ανωδομή και θεμελίωση), με το οποίο επιτυγχάνεται ομογενοποίηση και ενίσχυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (τουβλοδομή / λιθοδομή/ σύμμικτες κατασκευές από πέτρα, τουβλίνες Ιταλικού τύπου, κλπ.) με αναβάθμιση της θλιπτικής αντοχής τους και ομογενοποίηση της μάζας τους. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε θειικά, επιτρέπει την αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμενων κονιαμάτων (αρχικής δομής), σε υπάρχουσες τοιχοποιίες με σχεδόν παρόμοια χαρακτηριστικά και μηχανικές ιδιότητες χαρακτηρίζοντάς το απολύτως συμβατό με την υπάρχουσα κατάσταση, ακόμα και σε Ιστορικά κτήρια, αρχαία ή μεσαιωνικά, και κατασκευές που έχουν χαρακτήρα Μνημείου. Εφαρμογή με εισπίεση σε ρωγμές, αρμούς ή/και εσωτερικές κοιλότητες, μέσω σωληνίσκων εισπίεσης, με τη βοήθεια εξοπλισμού αντλίας (χειροκίνητης-εμβολοφόρας, πνευματικής ή/και ηλεκτροκίνητης), χαμηλής πίεσης. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο ενέσιμο μίγμα σε εφαρμογές ως άνω. Αναμίξτε 7,0–8,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Χρώμα: ανοικτό γκρι με απαλούς τόνους φουντουκί.

Limepor IZ8

Κονίαμα από φυσικό υδραυλικό ασβέστη για ενέσεις παγίωσης σε τοίχους με μπάζα, επίσης με τοιχογραφημένες επιφάνειες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor IZ8 είναι ένα μίγμα έγχυσης με υψηλή αντοχή στα θειικά άλατα χωρίς υδατοδιαλυτά άλατα. Είναι κατασκευασμένο από φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL, ενισχυμένο με ποζολανικό μετακαολίνη υψηλής αντιδραστικότητας. Το Limepor IZ8 μπορεί να εγχυθεί με οποιαδήποτε αντλία σε ρωγμές και κοιλότητες με ειδικούς εγχυτήρες. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Υψηλή διαπνοή και χημική συμβατότητα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ιστορικά κτίρια. - Προϊόν που δεν προκαλεί εξανθήματα. - Πολύ ρευστό με χαμηλή αναλογία νερού/δεσμευτικού και υψηλή διεισδυτική ικανότητα. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Limepor IZ8 χρησιμοποιείται για την ανάπλαση και την προσυγκόλληση κατασκευών τοιχοποιίας, ακόμη και τοιχογραφημένων, με έγχυση.  

Limepor IZ4

Μείγμα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο για τη συγκόλληση των τοιχογραφημένων σοβάδων που έχουν αποκολληθεί από το υπόστρωμα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor IZ4 είναι ένα μίγμα έγχυσης από φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL. Το προϊόν είναι ειδικό για τη συγκόλληση και την εξυγίανση των τοιχογραφημένων σοβάδων που έχουν αποκολληθεί από τον τοίχο. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες ψήνονται σε χαμηλή θερμοκρασία σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές. Μπορεί να αναμιχθεί με τη ρητίνη Kimitech B2 σε πλήρη αντικατάσταση του νερού. Το Limepor IZ4 είναι πολύ ρευστό με χαμηλή αναλογία νερού/δεσμευτικού και υψηλή δύναμη διείσδυσης με αποτέλεσμα τον κορεσμό μικρών ρωγμών ή κοιλοτήτων και ακόμη μικρότερων κενών. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Υψηλή διαπνοή και χημική συμβατότητα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ιστορικά κτίρια. - Δεν προκαλεί εξανθήσεις, εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και απόλυτη απουσία ενώσεων τσιμέντου (Alite C3S και Belite ί-C2S). - Ελαφρύ προϊόν, με χαμηλό ειδικό βάρος. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Limepor IZ4 χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση και συγκόλληση, με έγχυση, των τοιχογραφημένων σοβάδων που έχουν αποκολληθεί από τον τοίχο.  

Limepor 100

ST17-1219 Ενέσιμο κονίαμα που περιέχει φυσικό υδραυλικό ασβέστη για την εξυγίανση τοίχων από μπάζα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor 100 είναι ένα ενέσιμο κονίαμα που περιέχει φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL. Το μίγμα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποκατάσταση και την προ-συμπύκνωση τοίχων γεμισμένων με μπάζα και θεμελίων από τούβλα ή πέτρα μέσω τεχνικών έγχυσης. Το Limepor 100 έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και μπορεί να εγχυθεί σε ρωγμές ή κοιλότητες χρησιμοποιώντας κάθε είδους αντλία με ειδικούς εγχυτήρες. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Υψηλή διαπνοή. - Φυσικά και χημικά συμβατό με τα αρχικά συστατικά των τοίχων με παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες. - Πολύ ρευστό με χαμηλή αναλογία νερού / συνδετικού υλικού και υψηλή διεισδυτική ικανότητα ; απουσία διαχωρισμού στο μίγμα κατά την έγχυση. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Limepor 100 χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και την προσυγκόλληση αρχαίων τοίχων από τούβλα ή πυριτόλιθο μέσω έγχυσης με συστήματα έγχυσης χαμηλής πίεσης.  

BASIC INIEZIONE

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-2/  Χαρακτηρισμένο ως >Μ15 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, υψηλής ρευστότητας, ειδικό, ενέσιμο μίγμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) και ειδικά φυσικά ανθρακικά πρόσθετα (filler). Μίγμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατοδιαλυτά άλατα, που επιτρέπει υψηλό ρυθμό διαπνοής. Ιδιαίτερα λεπτόκοκκο, ενέσιμο προϊόν ανακατασκευής και ανασυγκρότησης τοιχοποιίας (ανωδομή και θεμελίωση), με το οποίο επιτυγχάνεται ομογενοποίηση και ενίσχυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (τουβλοδομή / λιθοδομή/ σύμμικτες κατασκευές από πέτρα, τουβλίνες Ιταλικού τύπου, κλπ.) με αναβάθμιση της θλιπτικής αντοχής τους και ομογενοποίηση της μάζας τους. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε θειικά, επιτρέπει την αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμενων κονιαμάτων (αρχικής δομής), σε υπάρχουσες τοιχοποιίες με σχεδόν παρόμοια χαρακτηριστικά και μηχανικές ιδιότητες χαρακτηρίζοντάς το απολύτως συμβατό με την υπάρχουσα κατάσταση, ακόμα και σε Ιστορικά κτήρια, αρχαία ή μεσαιωνικά, και κατασκευές που έχουν χαρακτήρα Μνημείου. Εφαρμογή με εισπίεση σε ρωγμές, αρμούς ή/και εσωτερικές κοιλότητες, μέσω σωληνίσκων εισπίεσης, με τη βοήθεια εξοπλισμού αντλίας (χειροκίνητης-εμβολοφόρας, πνευματικής ή/και ηλεκτροκίνητης), χαμηλής πίεσης. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο ενέσιμο μίγμα σε εφαρμογές ως άνω. Αναμίξτε 7,0–8,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Χρώμα: ανοικτό γκρι με απαλούς τόνους φουντουκί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.