Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

SINMAST J26

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-5 Κατηγοριοποίηση: U(F1)W(2)(1/2)(5/23)(0) 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, αυτούσια (αμιγής), ενέσιμη εποξειδική ρητίνη επισκευής και αποκατάστασης ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Σύστημα/ Ενέσιμο σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-5, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) & (4.6). Μίγμα εποξειδικής ρητίνης με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες, πάρα πολύ λεπτόρρευστο, με υψηλή δυνατότητα διείσδυσης, χωρίς διαλύτες. Προϊόν με πλούσια περιεκτικότητα σε στερεά (100%). Κατάλληλο για την επισκευή και δομική αποκατάσταση μη δυναμικών (μη ενεργών) ρηγματώσεων με σκοπό την επαναφορά και αποκατάσταση της μονολιθικότητας του μέλους, σε φέροντα ή μη φέροντα στοιχεία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (EN 1504-5). Τύπος ενέσιμης λοιπόν εποξειδικής ρητίνης, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας,  για μικρο-τριχοειδή και μικρο-ρηγματώσεις με εύρος πλάτους 0.1–1.0 mm. Παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ακόμα και όταν η επιφάνεια είναι ελαφρώς νοτισμένη), υψηλότερη από τον βαθμό συνοχής του, επίσης σε πολυμερικό σκυρόδεμα και πολυμερικά κονιάματα, φυσική ή τεχνητή πέτρα, μάρμαρο, ξύλο και γενικά στα περισσότερα πορώδη υποστρώματα, όπως επίσης σε ατσάλι, δομικό χάλυβα, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα. Ανθεκτική μετά την ωρίμανση σε αλκάλια, συγκεντρώσεις ήπιων οξέων, βάσεων, καθαριστικών, διαλυτικών, και υδρογονανθράκων, κ.α. Ενδεδειγμένη για εφαρμογή κατά τη χειμερινή περίοδο. Δυνατότητα εφαρμογής με πιστόλι χειρός ή καλύτερα με ειδικό εξοπλισμό, τέτοιο όπως το Μηχάνημα Ενεμάτωσης ΓΤ της SINTECNO. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Χρώμα: ανοικτό καφέ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος : 1,08 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44β

SINMAST J24

ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 1504-5 Κατηγοριοποίηση: U(F1)W(2)(1/2)(15/38)(0) 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, αυτούσια (αμιγής), ενέσιμη εποξειδική ρητίνη επισκευής και αποκατάστασης ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος. Σύστημα/ Ενέσιμο σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-5, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) & (4.6). Μίγμα εποξειδικής ρητίνης με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες, πάρα πολύ λεπτόρρευστο, με υψηλή δυνατότητα διείσδυσης, χωρίς διαλύτες. Προϊόν με πλούσια περιεκτικότητα σε στερεά (100%). Κατάλληλο για την επισκευή και δομική αποκατάσταση μη δυναμικών (μη ενεργών) ρηγματώσεων με σκοπό την επαναφορά και αποκατάσταση της μονολιθικότητας του μέλους, σε φέροντα ή μη φέροντα στοιχεία κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (EN 1504-5). Τύπος ενέσιμης λοιπόν εποξειδικής ρητίνης, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας,  για μικρο-τριχοειδή και μικρο-ρηγματώσεις με εύρος πλάτους 0.1–1.0 mm. Παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση σε σκυρόδεμα (ακόμα και όταν η επιφάνεια είναι ελαφρώς νοτισμένη), υψηλότερη από τον βαθμό συνοχής του, επίσης σε πολυμερικό σκυρόδεμα και πολυμερικά κονιάματα, φυσική ή τεχνητή πέτρα, μάρμαρο, ξύλο και γενικά στα περισσότερα πορώδη υποστρώματα, όπως επίσης σε ατσάλι, δομικό χάλυβα, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα. Ανθεκτική μετά την ωρίμανση σε αλκάλια, συγκεντρώσεις ήπιων οξέων, βάσεων, καθαριστικών, διαλυτικών, και υδρογονανθράκων, κ.α. Ενδεδειγμένη για εφαρμογή κατά την θερινή περίοδο. Δυνατότητα εφαρμογής με πιστόλι χειρός ή καλύτερα με ειδικό εξοπλισμό, τέτοιο όπως το Μηχάνημα Ενεμάτωσης ΓΤ της SINTECNO. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 73/27 (%) κατά βάρος. Χρώμα: άχρωμο/ διαυγές. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

SINMAST J12 /J158 /J20

Αποκατάστασης Ρηγματώσεων σε στοιχεία Σκυροδέματος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι τύποι των ενέσιμων εποξειδικών ρητινών Sinmast ανωτέρω, είναι συστήματα υψηλής δυνατότητας διείσδυσης και υψηλών αντοχών, δύο συστατικών, με χαμηλό ιξώδες, χωρίς διαλύτες και αποτελούνται από εποξειδικής βάσης ειδική, λεπτόρρευστή, αμιγής ρητίνη και από σκληρυντή Ευρωπαϊκής προέλευσης.

SINTECNO Injection Nipples

Πλαστικά ακροφύσια, για την εφαρμογή ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης σειράς Sinmast (J) type, Sinmast (S2), Sinpast J/A, κλπ., για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε στοιχεία σκυροδέματος / διαδικασία ρητινένεσης. Κάθε ακροφύσιο συνοδεύεται από την αντίστοιχη πλαστική επίσης τάπα (πώμα), μπλε απόχρωσης που συμπληρώνει ουσιαστικά το σετ.

SINPAST J/A

ΣΗΜΑΝΣΗ CE/ EN 1504-4 & EN 1504-6   Περιγραφή: 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, ρευστό κονίαμα εποξειδικών ρητινών ενισχυμένο με λεπτόκοκκο filler, προϊόν χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης  δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και ως μέσο συγκόλλησης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος (EN 1504-4). Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4). Σύστημα κατάλληλο για επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων, όπως και μέσο αγκύρωσης και προσαρμογής κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος, ως χυτό ρητινοκονίαμα πάκτωσης βλήτρων / βιδών αγκύρωσης κάτω από λαπάτσες (EN 1504-6). Σύστημα Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Μεταξύ των άλλων, το προϊόν χρησιμοποιείται και ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής: ≥ 3.0mm και < 5.0mm. Σύστημα συμβατό, με δυνατότητα εφαρμογής και σε νοτισμένο υπόστρωμα. Ανθεκτική μετά την ωρίμανση σε αλκάλια, συγκεντρώσεις ήπιων οξέων, βάσεων, καθαριστικών, διαλυτικών, και υδρογονανθράκων, κ.α. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. Χρώμα: σκούρο γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,52 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.57  

SINMAST S2 & S2L

2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, αυτούσια (αμιγής), λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και ως μέσο συγκόλλησης μεταξύ νέου και παλαιού (πυκνόπορου) σκυροδέματος. Αποτελεί εποξειδικό αστάρι εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων. Η ρητίνη ως συνδετικό μέσο  σε συνδυασμό με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, αποτελεί ως ρητινο-κονίαμα πλέον, σύστημα κατάλληλο για επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων. Επίσης, με φιλοσοφία καθολικής ανάπτυξης, για διευθέτηση επιπεδότητας, ως στρώση εξομάλυνσης χώρων, καθώς και διαμορφώσεις ραμπών, σε εναλλαγές επιπέδων με μικρές σχετικά αποκλίσεις σε πάχος, με δυνατότητα να παραμείνει ως έχει ή να καλυφθεί με έγχρωμο ή άχρωμο σύστημα προστασίας και σφράγισης, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, σύστημα υποδομής και διαμόρφωσης κατά την ανάπτυξη ποδηλατο-δρόμων (ως αστάρι και ως στρώση που επιδέχεται επίπαση –μέχρι κορεσμού– έγχρωμων χαλαζιακών αδρανών). Μέσο αγκύρωσης και προσαρμογής κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος. Τέλος, το προϊόν χρησιμοποιείται και ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής: 1.0–3.0mm. Σύστημα, ενέσιμο σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-5, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) & (4.6). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Διατίθεται σε (2) τύπους, στον κλασικό τύπο (S2) που είναι κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή/ θερινή περίοδο, καθώς και στην έκδοση (S2L), τύπος με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας μόνο για θερινή περίοδο. Το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις και συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials/ Option B: Paints & Coatings: SCAQMD/ South Coast Air Quality Management District/ For floor coatings. Χρώμα: υποκίτρινο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.