Βλέπετε 1–12 από 17 αποτελέσματα

PAGEL V1-10

Τα ενέματα Pagel Super High Strength Grouts χρησιμοποιούνται συνήθως όταν οι απαιτήσεις αντοχής σε θλίψη είναι υψηλότερες από τις συνήθεις και το πάχος του ενέματος μπορεί να φθάσει τα 400mm, όπως για παράδειγμα σε βάσεις ανεμογεννητριών.
 • τσιμεντοειδής και χωρίς χλωριόντα
 • ανθεκτικά στον παγετό και το αλάτι αποπάγωσης CDF-δοκιμασμένα σύμφωνα με το DIN CEN/TS 12390-9
 • ελεγχόμενη και ομοιόμορφη διαστολή
 • τροποποιημένο με μικροπυρίτιο
 • αδιαπέραστο από το νερό και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια και τα καύσιμα
 • πιστοποιημένο για την κατηγορία πυροπροστασίας A1 σύμφωνα με το EN 13501 και το DIN 4102
 • διαπερατό από υδρατμούς
 • υψηλή αντοχή στην κόπωση
 • απορροφά τους κραδασμούς
 • αντλήσιμο και εύκολο στην έκχυση
 • συμμορφώνεται με την οδηγία DafStb (VeBMR) σχετικά με την "Παραγωγή και χρήση τσιμεντοειδούς σκυροδέματος και ενέματος"
 • εξωτερικές δοκιμές και εργοστασιακός ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με την οδηγία VeBMR του DAfStb
 

PAGEL V1-50

Τα ενέματα Pagel Super High Strength Grouts χρησιμοποιούνται συνήθως όταν οι απαιτήσεις αντοχής σε θλίψη είναι υψηλότερες από τις συνήθεις και το πάχος του ενέματος μπορεί να φθάσει τα 400mm, όπως για παράδειγμα σε βάσεις ανεμογεννητριών.
 • τσιμεντοειδής και χωρίς χλωριόντα
 • ανθεκτικά στον παγετό και το αλάτι αποπάγωσης CDF-δοκιμασμένα σύμφωνα με το DIN CEN/TS 12390-9
 • ελεγχόμενη και ομοιόμορφη διαστολή
 • τροποποιημένο με μικροπυρίτιο
 • αδιαπέραστο από το νερό και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια και τα καύσιμα
 • πιστοποιημένο για την κατηγορία πυροπροστασίας A1 σύμφωνα με το EN 13501 και το DIN 4102
 • διαπερατό από υδρατμούς
 • υψηλή αντοχή στην κόπωση
 • απορροφά τους κραδασμούς
 • αντλήσιμο και εύκολο στην έκχυση
 • συμμορφώνεται με την οδηγία DafStb (VeBMR) σχετικά με την "Παραγωγή και χρήση τσιμεντοειδούς σκυροδέματος και ενέματος"
 • εξωτερικές δοκιμές και εργοστασιακός ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με την οδηγία VeBMR του DAfStb
   

PAGEL V1-160

Τα ενέματα Pagel Super High Strength Grouts χρησιμοποιούνται συνήθως όταν οι απαιτήσεις αντοχής σε θλίψη είναι υψηλότερες από τις συνήθεις και το πάχος του ενέματος μπορεί να φθάσει τα 400mm, όπως για παράδειγμα σε βάσεις ανεμογεννητριών.
 • τσιμεντοειδής και χωρίς χλωριόντα
 • ανθεκτικά στον παγετό και το αλάτι αποπάγωσης CDF-δοκιμασμένα σύμφωνα με το DIN CEN/TS 12390-9
 • ελεγχόμενη και ομοιόμορφη διαστολή
 • τροποποιημένο με μικροπυρίτιο
 • αδιαπέραστο από το νερό και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα έλαια και τα καύσιμα
 • πιστοποιημένο για την κατηγορία πυροπροστασίας A1 σύμφωνα με το EN 13501 και το DIN 4102
 • διαπερατό από υδρατμούς
 • υψηλή αντοχή στην κόπωση
 • απορροφά τους κραδασμούς
 • αντλήσιμο και εύκολο στην έκχυση
 • συμμορφώνεται με την οδηγία DafStb (VeBMR) σχετικά με την "Παραγωγή και χρήση τσιμεντοειδούς σκυροδέματος και ενέματος"
 • εξωτερικές δοκιμές και εργοστασιακός ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με την οδηγία VeBMR του DAfStb
 

PP Fibres 6-12mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 6-12mm. Συνθετικές Ίνες με βάση πολυπροπυλένιο, συνολικού μήκους 6 & 12 mm. Παρουσιάζουν εξαίρετη πρόσφυση με υδραυλικά συνδετικά και υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον. Η χρήση τους βελτιώνει την πλαστιμότητα του μίγματος, μειώνοντας δραστικά τα φαινόμενα ανάπτυξης των ρηγματώσεων που αναμένονται, λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, την αντίσταση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές. Επίσης αυξάνουν την αντοχή σε θλίψη και κάμψη. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενισχυτική διάταξη αυξάνοντας την συνοχή του τελικού αποτελέσματος, για την ενίσχυση κονιαμάτων, επιχρισμάτων – σοβάδων, τσιμεντοκονιών, σε εμφανή σκυροδέματα, βιομηχανικά ή σταμπωτά δάπεδα, προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν, σε κονιάματα από γύψο, γυψόπλακες, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

FASTSET L

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Προστιθέμενος, επιταχύνει  τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών.   Παράλληλα, αποτελεί υγρό επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και βράχων, επενδύσεις σηράγγων και θολωτών τμημάτων, καθώς και ενισχύσεις κτηριακών κατασκευών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

FASTSET P

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Προστιθέμενος, επιταχύνει τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος ή των κονιαμάτων, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών. Παράλληλα, αποτελεί επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την ξηρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε κτηριακές κατασκευές, όπως επενδύσεις – ενισχύσεις μελών κατασκευών οπλ. σκυροδέματος και/ή φέρουσας τοιχοποιίας (π.χ. λιθοδομής), για αντιστηρίξεις πρανών, βράχων κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4

STABILBET

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Με αυτό επιτυγχάνεται ο επιθυμητός βαθμός διάστασης όγκου, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα τα φαινόμενα συρρίκνωσης, αποφεύγοντας έτσι την μετάπτωση του όγκου των κονιαμάτων ή του σκυροδέματος. Προστίθεται στο ξηρό μίγμα  των κονιαμάτων και/ή του σκυροδέματος πριν την προσθήκη του νερού. Το προϊόν δεν περιέχει χλωριόντα ή παραπροϊόντα μετάλλων, οπότε δεν προσβάλει σιδηροπλισμούς και τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή και χρησιμοποιείται για την εφαρμογή. Χρησιμοποιείται με σκοπό να περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, στη φάση συστολής ξήρανσης. Αποτέλεσμα με τη χρήση, αισθητή αναβάθμιση των μηχανικών αντοχών και της ποιότητας των κονιαμάτων/ του σκυροδέματος. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας. Προστίθεται σε τσιμέντο τύπου Portland ή με τσιμέντο ποζολανικό εν γένει και σχηματίζει μετά την ανάμιξή του με μικρή σχετικά ποσότητα νερού, μίγματα ιδανικά για εργασίες ενεμάτωσης, χωρίς συρρικνώσεις και φαινόμενα διαχωρισμού. Πρόσμικτο ιδανικό για την παραγωγή ενέσιμων μιγμάτων τσιμέντου με σταθερότητα όγκου, σε εργασίες ομογενοποίησης λιθοδομών (για τσιμεντενέσεις ανωδομών και θεμελιώσεων) και άλλες εφαρμογές. Σαν πρόσμικτο σκυροδέματος συστήνεται η χρήση του στο παρασκευαστήριο και μόνο. Χρησιμοποιείται σε σκυροδέματα για κατακόρυφες και/ή αναρτημένες εφαρμογές, για διαρθρωτικές επεμβάσεις αποκατάστασης στα πλαίσια ενίσχυσης,  ενισχυμένες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, ενισχυμένα τμήματα εδραίωσης θολωτών τμημάτων κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Kimitech AD

Πρόσθετο για τη βελτίωση των διογκωτικών ιδιοτήτων και την παράταση του χρόνου εργασιμότητας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Kimitech AD είναι ένα πρόσθετο ενός συστατικού, σκλήρυνσης, κατά της συρρίκνωσης, ικανό να συγκρατεί την υγρασία και να δημιουργεί ένα κονίαμα δύο συστατικών με πολύ καλές ιδιότητες κατά της συρρίκνωσης και μεγαλύτερο χρόνο εργασιμότητας. Το προϊόν δεν έχει τοξικά συστατικά και επομένως δεν είναι επιβλαβές για τον χρήστη, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε περιβάλλοντα με κακό εξαερισμό. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Kimitech AD είναι έτοιμο προς χρήση προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει ή προσθέτοντας το προϊόν στο μίγμα κονιάματος/σκυροδέματος σε συνδυασμό με νερό. Το προϊόν είναι πολύ συμβατό με όλα τα κονιάματα της σειράς Betonfix.

Kimitech ACR

Ακρυλική ρητίνη ενός συστατικού για να ευνοεί την πρόσφυση σε κύκλους βαφής με ακρυλικές ρητίνες ή τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Kimitech ACR είναι μια ρητίνη ενός συστατικού, βαθιάς διείσδυσης, σχεδιασμένη για να αυξάνει τη μηχανική απόδοση των απολεπισμένων υποστρωμάτων. Σε υποστρώματα με υψηλή απορροφητικότητα ή σε εφαρμογές που πραγματοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργεί επίσης ένα προστατευτικό μονωτικό στρώμα, εμποδίζοντας την πολύ γρήγορη ξήρανση των τελικών επιχρισμάτων με βάση τον ασβέστη ή των συγκολλητικών υλικών με βάση το τσιμέντο που χρησιμοποιούνται με πλακάκια και εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ενυδάτωση και την αποτελεσματική πρόσφυση. Το Kimitech ACR δεν περιέχει διαλύτες και είναι 100% μη τοξικό, ακόμη και αν χρησιμοποιείται σε ανεπαρκώς αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους. ΧΡΗΣΕΙΣ Χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση της απορρόφησης των υφιστάμενων σοβάδων και ως προκαταρκτική επεξεργασία στην τοποθέτηση ασβεστοκονιαμάτων ή τσιμεντοκονιαμάτων, κεραμικών πλακιδίων, βερνίκωμα με ακρυλικά ή βινυλικά προϊόντα (στην περίπτωση υποστρωμάτων από σοβά και σκαγιόλα, εύθρυπτες και κονιορτοποιημένες επιφάνειες- υποστρώματα με υψηλή απορροφητικότητα, εργασίες σε περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών)- μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε τσιμεντοκονιάματα για την εξομάλυνση της απορρόφησης πολύ πορωδών υποστρωμάτων.

SINWELD

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων - Πολυμερές γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε έτοιμα συστήματα ή συμβατικά κονιάματα, επιχρίσματα – σοβάδες κλπ. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως π.χ. το Tamoseal και το Sintoseal, δημιουργώντας έτσι συστήματα κονιαμάτων δύο συστατικών, με αυξημένο μέρος πολυμερούς, δίνοντάς τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετα αυξημένο βαθμό ευκαμψίας. Γενικά χρησιμοποιείται σε κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολο-διαστολών, καθώς επίσης ιδανικό για αρμολογήματα εμφανών όψεων λιθοδομών και τοιχοποιίας γενικότερα, διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του στοιχείου. Ανθεκτικό έναντι έκθεσης σε UV. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Αυτούσιο το προϊόν λειτουργεί και ως στρώση προεπάλειψης/ αστάρι, πριν την εφαρμογή του συστήματος υγρομόνωσης δωμάτων  Isoplast 116 W, για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του πάνω σε προϋπάρχουσες στρώσεις συστημάτων ακρυλικής βάσης, αλουμινο-χρωμάτων, ασφαλτικών γαλακτωμάτων, ή ασφαλτοπάνων με τελική επένδυση αλουμινο-φυλλου ή ψηφίδας. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.59

KIMITECH- ELASTOFIX

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων – Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, ενός συστατικού Ελαστικοποιητής κονιαμάτων – Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο στο τσιμέντο ή σε κονιάματα στρώσεων επιχρισμάτων και σε αρμολογήματα όψεων, καθώς επίσης και σε προϊόντα της KIMIA για να προσδώσει στο μίγμα αναβάθμιση ορισμένων χημικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αναμιγμάτων, όπως για παράδειγμα, αυξημένη δύναμη πρόσφυσης, μεγαλύτερο βαθμό ευκαμψίας και βέλτιστη αντίδραση σε συστολο-διαστολές, πιο πυκνόπορη επιφάνεια σαφώς, με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας, άρα αποτέλεσμα μειωμένης υδατο-περατότητας, αυξάνοντας συνάμα την αντίσταση στον παγετό και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως την αντοχή σε ρύπους, χημικά και ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Προϊόν μη τοξικό, κατάλληλο και για εφαρμογές εσωτερικών χώρων, με ανεπάρκεια αερισμού του χώρου. Χρησιμοποιείται αντί για το νερό κατά την ανάμειξη του τσιμέντου ή των αναπτυγμάτων των στρώσεων των επιχρισμάτων, των κονιαμάτων αρμολόγησης όψεων, καθώς και σε σειρές προϊόντων της KIMIA (Betonfix, Limepor και Tectoria). Αντικαθιστά μέρος του νερού ανάμιξης σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως το Betonfix-300, αλλά και σε κονιάματα επισκευής. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.

KIMITECH-B2

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών σε μορφή γαλακτώματος, ενός συστατικού, που χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, ελαστικοποιητής στο τσιμέντο ή σε κονιάματα στρώσεων κλασικών επιχρισμάτων και αρμολογήματα όψεων, καθώς και μίγματα που εμπεριέχουν συστατικά γύψου, προκειμένου να προσδώσει στο μίγμα εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης, ακόμη και σε αναπτύγματα στρώσεων μικρού σχετικά πάχους (π.χ. πάχη των 10–15mm), πρόσθετο βαθμό ευκαμψίας, υδατοστεγάνωση και αντίσταση σε αλκάλια και άλατα. Χρησιμοποιείται κυρίως για αρμολογήματα και επιχρίσματα – σοβάδες, στην κατασκευή και διαμόρφωση δαπέδων και στρώσεις εξομάλυνσης που αναμένεται να λειτουργήσουν ως υπόστρωμα βινυλικών δαπέδων (σε πλακίδια ή τάπητες) και τη δημιουργία στρώσεων φινιρίσματος λεπτού πάχους επί ασφαλτικών στρώσεων, κλπ.