Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

Tecnoseal ACR

ST4-0217 Ακρυλικό στεγανωτικό ενός συστατικού για κατακόρυφους αρμούς διαστολής. Εφαρμόζεται σε υγρά υποστρώματα. Χρωματίζεται ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tecnoseal ACR είναι ένα μονοσυστατικό ακρυλικό στεγανωτικό σε υδατική διασπορά. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι άοσμο και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και στις κακές καιρικές συνθήκες ΧΡΗΣΕΙΣ Το Tecnoseal ACR χρησιμοποιείται για την κατακόρυφη ή εναέρια στεγανοποίηση της σύνδεσης μεταξύ των πιο κοινών υποστρωμάτων, όπως τούβλα, ξύλο, γυψοσανίδες, σκυρόδεμα κ.λπ.  

Tecnoseal 130

ST4-0217 Πολυουρεθανική στεγανωτική ουσία ενός συστατικού για αρμούς διαστολής και σφράγιση σε μεταλλικά ελάσματα. Χρωματίζεται ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tecnoseal 130 είναι ένα έτοιμο προς χρήση στεγανωτικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού. Έχει εξαιρετική αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, χημικές ουσίες (λάδια, γράσα, οξέα και αραιά αλκάλια) και είναι κατάλληλο για μόνιμη επαφή με το νερό. Το Tecnoseal 130 μπορεί να βαφτεί και παρέχει μόνιμη ελαστικότητα ικανή να απορροφά συνεχείς δομικές κινήσεις (μετακίνηση εργασίας 25%). Το Tecnoseal 130 προσκολλάται άριστα σε σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, ξύλο και γενικά σε πλαστικοποιημένα μέταλλα. Το Tecnoseal 130 είναι προϊόν ενός συστατικού που πολυμερίζεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη σχετική υγρασία, ξεκινώντας από τις εξωτερικές επιφάνειες και συνεχίζοντας μέχρι το τμήμα του αρμού- με θερμοκρασία περίπου 15°C ο πολυμερισμός έχει ταχύτητα περίπου 1 mm ανά ημέρα (με θερμοκρασίες μικρότερες από +5°C ο πολυμερισμός δεν πραγματοποιείται). ΧΡΗΣΕΙΣ Ελαστική και αδιάβροχη στεγανοποίηση τόσο οριζόντιων όσο και κατακόρυφων αρμών διαστολής σε παραδοσιακά και προκατασκευασμένα κτίρια. Είναι ιδανικό σε εργασίες κονσερβοποιίας.  

TECNOFIX CI

Υψηλής Τεχνολογίας, Αστάρι Πολυουρεθανικών Σφραγίσεων για Πορώδη Υποστρώματα και Μέταλλα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tecnofix CI είναι αστάρι πρόσφυσης, χαμηλού ιξώδους, σχεδιασμένο ειδικά για πορώδη υποστρώματα και μέταλλα. Προϊόν έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, υγρής μορφής, που λειτουργεί ως προεπάλειψη πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών σφραγιστικών 1- ή 2-συστατικών, για την πλήρωση αρμών. Πολυμερίζεται και ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος εξασφαλίζοντας υψηλή πρόσφυση μεταξύ υποστρώματος και του σφραγιστικού. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή (με πινελάκι) / Δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. • Υψηλός βαθμός διείσδυσης σε πορώδη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, πολυμερικά κονιάματα, μωσαϊκά, τσιμεντοκονιάματα, κεραμικά πλακίδια, ξύλο, κεραμίδια, γύψινα στοιχεία, ινοπλισμένες πλάκες κλπ. • Δυνατότητα πρόσφυσης και σε μεταλλικές επιφάνειες. ΧΡΗΣΗ • Αποτελεί προεπάλειψη πριν την εφαρμογή σφραγιστικών (μαστίχες πολυουρεθάνης) που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση αρμών.

SINFILL

Αφρώδη κορδόνια από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (νάιλον), κλειστής κυψέλης που φέρουν εξωτερικά υμένιο προστασίας και διατίθενται σε προφίλ κυκλικής διατομής (Ø). Η διατομή του κορδονιού επιλογής από πλευράς καταλληλότητας αποτελεί ουσιαστικά παρέμβυσμα και πρέπει υποχρεωτικά, να είναι μεγαλύτερη (π.χ. κατά 20–25%), από το ονομαστικό πλάτος του αρμού που εξετάζεται. Τοποθετείται δε στο εσωτερικό του αρμού σφηνωτά, με τα δάχτυλα του χεριού ή με τη βοήθεια καμπύλου εργαλείου χωρίς ακμές,  οριοθετώντας έτσι ενιαία υπόβαση, πριν από την εφαρμογή σφραγιστικής μαστίχης TECNOSEAL ή άλλων σφραγιστικών αυτού του τύπου. Αποφύγετε τον τεμαχισμό/ διαχωρισμό της διατομής (π.χ. στη μέση), με κοπίδι. Αποθήκευση: Χωρίς περιορισμό.

TECNOSEAL 88

2-συστατικών, χυτή, ημι-ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διαστολής ή/και διακοπής, για σφράγιση οριζόντιων αρμών. Ωριμάζει με την υγρασία περιβάλλοντος. Ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, στην απότριψη και στην γήρανση, με υψηλή αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, θερμοκρασιακές μεταβολές και σε χημικά συστατικά (όπως π.χ. λάδια, ορυκτέλαια, γράσα, ήπιας συγκέντρωσης οξέα και αραιωμένα αλκάλια). Με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, προφέροντας μακρόχρονα, μόνιμη και συνεχή ελαστική σφράγιση, κατάλληλη για σφραγίσεις με απαίτηση μόνιμης επαφής με το νερό. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε δάπεδα/ δώματα και αρμούς μεταξύ κτηρίων, οριζόντιους αρμούς σε διαμορφώσεις βιομηχανικών δαπέδων, σε δάπεδα εργασιών πεζοδρόμησης και σε χώρους φορτοεκφόρτωσης, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και γκαράζ, αεροδρόμια, εργασίες ανάπλασης πλατειών, κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, βράχο/ πέτρα, ξύλο, κεραμικά, κλπ., με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος ως priming coat (Tecnofix-CI). Σε εύθρυπτα υποστρώματα, εφαρμόστε νωρίτερα ειδικό αστάρι (Kimicover-FIX). Το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς (SINTECNO Pointing-Gun). Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ 536.2.5

TECNOSEAL 96

1-συστατικού, εξελάσιμης μορφής, έτοιμη προς χρήση, σφραγιστική, ελαστική πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής,  που παρουσιάζει εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης και θιξοτροπία. Ωριμάζει με την υγρασία περιβάλλοντος. Ανθεκτική στην γήρανση, στην έκθεση σε UV, στις θερμοκρασιακές εναλλαγές και τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ανθεκτική, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως ≥ 25%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική σφράγιση. Κατάλληλη, για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις κτηρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ κτηρίων, αρμούς δαπέδων, σε στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Tecnofix CI). Διατίθεται σε λευκή και γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.2.8  

VANDEX FLEXTAPE E

Υψηλών επιδόσεων, σύστημα αρμοκάλυψης, σχεδιασμένο ειδικά για την εξασφάλιση, προστασία και στεγανοποίηση, διαστολικών αρμών, μικρού ή μεγάλου πλάτους, αρμών διακοπής, ψυχρών αρμών και ρηγματώσεων σκυροδέματος. Αποτελείται από εύκαμπτη, θερμοπλαστική, ελαστομερική ταινία πολυολεφίνης TPE/ FPO (Thermoplastic Elastomer/ Flexible Polyolefine Tape), που χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του κενού του αρμού (με πάτημά της και στις δυο πλευρές, εκατέρωθεν ≥50 mm) και από υλικό/ συγκολλητικό προσαρμογής, κατάλληλο για την επικόλληση της ταινίας, εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας. Σύστημα κατάλληλο για τη στεγανοποίηση αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, μεταξύ δύο κτηριακών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί φορείς), σε υπόγεια ή σε δώματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων κλπ. Σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, έντονη κινητικότητα αρμού, ακόμα και υψηλή, θετική υδροστατική πίεση νερού (>4.0 bar, από την ενεργητική πλευρά). Αρνητική υδροστατική πίεση νερού έως ≤ 0.3 bar). Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει εύκαμπτο και στεγανό ανεξάρτητα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες), προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο στο νερό (γλυκό, καρτεσιανό, υφάλμυρο ή θαλασσινό), δεν επηρεάζεται από υδρόλυση, υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά συστήματα, ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, ήπιες συγκεντρώσεις οξέων, μικροοργανισμούς, ασφαλτικά υδατοδιαλυτά γαλακτώματα, καθώς παρουσιάζει καλή χημική αντοχή. Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη υποστρώματα και σε μέταλλα. Επεκτάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν με θερμο-συγκόλληση (Leister welder/ με πιστόλι θερμού αέρα) των απολήξεων των ρολών, ανάλογα με το πάχος της ταινίας (+320ο C, για ταινίες πλάτους 1 mm και +350ο C, για ταινίες πλάτους 2 mm, αντίστοιχα). Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Ταινία & Ρητίνη: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.