Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

SINMALASTIC B1738/20 – SINMALASTIC B1738/33

3-συστατικών, ημι-ελαστικός, σφραγιστικός στόκος, αποτελούμενος από συνδυασμένη κατάσταση εποξειδικών ρητινών και λιθανθρακόπισσας, ενισχυμένος πρόσθετα με ειδικό κονίαμα από καουτσούκ. Για πλήρωση οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών, σε βιομηχανικούς χώρους. Ανθεκτικός, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, ο οποίος παρουσιάζει καλές μηχανικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε αποθηκευτικούς χώρους βιομηχανικής χρήσης, κατάλληλος για αρμούς βιομηχανικών δαπέδων σε χώρους φορτο-εκφορτώσεων, φύλαξης εμπορευματο-κιβωτίων, στάθμευσης οχημάτων, σε αρμούς δωμάτων, αρμούς δαπέδων αποθηκών, για αρμούς σε υπόστεγα αεροσκαφών, αγωγών απορροής & καναλιών μεταφοράς ομβρίων, λυμάτων, θαλασσινού νερού  κλπ. Σχεδιασμένο για αρμούς πλάτους < 20mm. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). Το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς (SINTECNO Pointing-Gun), ειδάλλως με τη βοήθεια σπάτουλας. SINMALASTIC B 1738/20: Αναλογία (A+B)/ (Γ): 80/20 (%), ενώ για το SINMALASTIC B 1738/33: Αναλογία (A+B)/ (Γ): 67/33 (%). Διατίθεται σε μαύρη απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINMALASTIC 27/33

2- ή και 3-συστατικών, ημι-ελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, κατάλληλος για πλήρωση κατακόρυφων αρμών σε βιομηχανικούς χώρους. Κατόπιν επιλογής (Γ) συστατικό: ειδικό κονίαμα από καουτσούκ.  Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Για βιομηχανική χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης τροφίμων κλπ.), αρμούς σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα αεροσκαφών κλπ. Σχεδιασμένο για αρμούς πλάτους < 20mm. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). Για έλεγχο της κατανάλωσης, συστήνεται η εκτέλεση της εφαρμογής με πιστόλι αρμολόγησης χειρός κι εφαρμογής ρητινο-κονιαμάτων (Pointing-gun), ειδάλλως με τη βοήθεια σπάτουλας. Αναλογία (A+B)/ (Γ): 67/33 (%). Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.1.5

SINMALASTIC 27/20

2- ή και 3-συστατικών, ημι-ελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, κατάλληλος για πλήρωση οριζόντιων αρμών σε βιομηχανικούς χώρους. Κατόπιν επιλογής (Γ) συστατικό: ειδικό κονίαμα από καουτσούκ.  Ανθεκτικός, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Για βιομηχανική χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης τροφίμων κλπ.), αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους φορτο-εκφορτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή σε υπόστεγα αεροσκαφών κλπ. Σχεδιασμένο για αρμούς πλάτους < 20mm. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). Το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς (SINTECNO Pointing-Gun). Αναλογία (A+B)/ (Γ): 80/20 (%). Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.1.5

SINTOJOINT WB

2-συστατικών, εποξειδικός, υδατοδιαλυτός αρμόστοκος σε μορφή πάστας, ενισχυμένος πρόσθετα με κατάλληλα επιλεγμένο, ποιοτικό χαλαζιακό μέρος το οποίο εμπεριέχεται στη σύνθεση. Δεν περιέχει διαλύτες, μη τοξικό, μπορεί άφοβα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε κλειστούς χώρους. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε πλακίδια πισίνας, βιομηχανικά πλακίδια (τύπου Group-4), σε χώρους επεξεργασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών κατάλληλος επίσης και για αρμολογήσεις δαπέδων σε νοσοκομεία, χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, βιομηχανίες φαρμάκων, ξενοδοχεία, χώρους δημόσιας υγιεινής, λουτρά, χώρους με έντονη χημική καταπόνηση, κλπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο επικόλλησης κεραμικής ψηφίδας ή υαλο-ψηφίδας, με πλέγμα  ενσωμάτωσης (ως κόλλα πλέον καθολικής ανάπτυξης, με σπάτουλα), σε πισίνες, μπάνια, εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών, κ.α., Πλήρως στεγανό με υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία, απόλυτα κατάλληλο για αρμούς μόνιμα εμβαπτισμένους στο νερό με ή χωρίς χλωρίωση, υφάλμυρο νερό ή θαλασσινό. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 4,616 kg / 0,384 kg κατά βάρος. Για έλεγχο της κατανάλωσης, συστήνεται η εκτέλεση της εφαρμογής με πιστόλι αρμολόγησης χειρός κι εφαρμογής ρητινοκονιαμάτων (Pointing-gun), ειδάλλως με τη βοήθεια σπάτουλας. Διατίθεται σε λευκό, υπό προϋποθέσεις σε γκρι (Ral 7035/ 7040). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,7 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.1.19