Βλέπετε 1–12 από 20 αποτελέσματα

SINMADUR

ΣΗΜΑΝΣΗ CE - EN 13813 / ZA.1.1 & ΖΑ.2 Έτοιμο προς χρήση, ορυκτό μίγμα σε μορφή σκόνης, από ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, υψηλής ποιότητας και μεγάλης σκληρότητας, με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, σχήμα και ποιότητα, ενισχυμένα με τσιμέντο Portland και ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και χρωστικές. Εφαρμόζεται ως επίπαση, χειρωνακτικά ή με μηχάνημα ενιαίας κατανομής (Laser–screed),  πάνω σε νωπή πλάκα σκυροδέματος διαμόρφωσης βιομηχανικού δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστατευτική πυκνότητα της επιφάνειας του δαπέδου. Κατάλληλο για την αναβάθμιση της αντοχής σε τριβή και σε κρούση (3–4 φορές ανώτερη από εκείνη του κλασικού σκυροδέματος), σε δάπεδα όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και έντονη κυκλοφορία, σε χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους στάθμευσης οχημάτων, διόδια, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, σχολικά κτήρια και γυμναστήρια, εκθεσιακούς χώρους, δάπεδα σε αναπλάσεις πλατειών, υπόστεγα και πρατήρια διανομής καυσίμων, προβλήτες σε λιμάνια κλπ. Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Επίσης, σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο όμως, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, μόνο για μεγάλες ποσότητες. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.6

PP Fibres 18mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18mm. Ειδικές  ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18 mm. Προστίθενται στο μίγμα σκυροδέματος (χαρμάνι) και χρησιμοποιούνται για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων (κυρίως σε μίγματα με χονδρόκοκκα αδρανή), με σκοπό λοιπόν να περιορίσουν δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και στη φάση συστολής ξήρανσης. Επίσης, για αύξηση συνεκτικότητας, όπως και ανθεκτικότητας σε επιφανειακές καταπονήσεις και της αντοχής σε κρούσεις (σημειακές). Κατάλληλες για διαμορφώσεις βιομηχανικών /σταμπωτών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, βελτίωση ιδιοτήτων άοπλων σκυροδετήσεων και για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

GLUESINT

Έτοιμο προς χρήση, συνθετικό, υγρό, ενισχυμένο με πρόσθετα, χωρίς όμως να περιέχει διαλύτες, ιδανικό ως αποκαλουπωτικό ξυλοτύπων, για αποτέλεσμα υψηλής απόδοσης. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

VANDEX AM10 Crystalline Admixture

ΣΗΜΑΝΣΗ  / EN 934-2  Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης, ως ειδικό πρόσθετο για μόνιμη προστασία σκυροδέματος, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυση και διασπορά τους στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του ίδιου του στοιχείου. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου, πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2, καθώς και ASTM C494 (Type S). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα αδιαπέρατα έναντι της διείσδυσης του νερού, επιτυγχάνοντας έτσι υδατοστεγάνωση. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα παρουσία νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες κατασκευές. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής π.χ. θειικά (έλεγχος κατά ASTM C-1012), παγολυτικά άλατα, κλπ. Παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την αντίσταση στη διείσδυση και στις δράσεις χλωριόντων (έλεγχος κατά ASTM C-1202). Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, στρώσεις εξυγίανσης και πλάκες σκυροδέματος επί εδάφους, σε δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες, για πλάκες δαπέδων και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους, αναλημματικών τοίχων, φραγμάτων, υδατόπυργων, δεξαμενών πυρόσβεσης, κολυμβητικών δεξαμενών και  φρεατίων συγκέντρωσης, καναλιών ροής και/ή περισυλλογής όμβριων υδάτων, όπως και κατασκευές υποδομής που εκτίθενται σε θειικά, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

AIRFLOW L

Υγρό πρόσμικτο - Αερακτικό σκυροδέματος, κισσηροδεμάτων, περλιτο-σκυροδεμάτων κ.α. Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος. Μεγαλώνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στον παγετό. Αντικαθιστά επίσης τα μικρομόρια που χάνονται σύμφωνα με DIN 1045, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες στο μίγμα. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας..

AIRFLOW P

Aερακτικό υλικό σκυροδέματος και κονιαμάτων Το AIRFLOW είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλα τα προϊόντα σκυροδέματος και τα σύνθετα στοιχεία σκυροδέματος που υφίστανται, συχνά κύκλους πήξης / τήξης ή έρχονται σε επαφή με άλατα αποπάγωσης. Το AIRFLOW βελτιώνει την ικανότητα επεξεργασίας μιγμάτων σκυροδέματος, κονιαμάτων και στρώσεων επιχρίσματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε μικρομερή στοιχεία. Είναι κατάλληλο για χρήση σε προεντεταμένο σκυρόδεμα.

MuCis ad 19/ L

Διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Νεότερης γενιάς, πολυλειτουργικός, διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Ειδικό πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία χαλύβδινων οπλισμών κατασκευών σε έντονη δυσμένεια περιβάλλοντος, ακόμα και μόνιμα εμβαπτισμένων . Μέτρο ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που αναμένεται να εκτεθούν σε έντονο αστικό περιβάλλον (ζώνες XC1 έως ΧC4), βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (ζώνες XS1 έως ΧS3), σε απόσταση ≤ 1,5 χλμ από την ακτή (CO2, χλωριόντα, θειικά άλατα και/ή οξέα, ζώνες XA1 έως ΧA3) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ουδέτερο, συμβατό με κάθε Τεχνολογίας από πλευράς σύνθεσης, πρόσμικτο σκυροδέματος, που ως υγρός Αναστολέας ανήκει στην ομάδα New generation & Advanced Technology Corrosion Inhibitors systems/ Νεότερης γενιάς, προηγμένης Τεχνολογίας συστήματα Αναστολής της Διάβρωσης). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128  

SINTOMIX SM N

Περιγραφή: Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2/T9, καθώς και EN 934-2/T2. Προστιθέμενο στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την υδατοστεγάνωση. Βελτιώνει την εργασιμότητα και ρευστότητα του μίγματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Ιδανικό για έργα θεμελιώσεων, για διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους (κύριες/ εδαφόπλακες ή για πλάκες gross-beton/ μπετόν καθαριότητας). Ιδανική λύση σε κατασκευές υδραυλικών έργων όπως δεξαμενές, κανάλια – αγωγούς μεταφοράς, φράγματα, αρδευτικά και/ή αποχετευτικά έργα υποδομών, τεχνητές λίμνες, συλλεκτήρες κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: ~0,5 kg /100 kg τσιμέντου (~0,5% κ.β. τσιμέντου). Συσκευασίες: Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 529.1.22

FASTSET L

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Προστιθέμενος, επιταχύνει  τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών.   Παράλληλα, αποτελεί υγρό επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και βράχων, επενδύσεις σηράγγων και θολωτών τμημάτων, καθώς και ενισχύσεις κτηριακών κατασκευών. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

FASTSET P

Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Συμβατός με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Προστιθέμενος, επιταχύνει τη διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος ή των κονιαμάτων, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών. Παράλληλα, αποτελεί επιταχυντή πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), σε μορφή σκόνης, ως πρόσθετο. Προϊόν ελεύθερο επιβλαβών χλωριούχων ενώσεων και αλάτων, δεν προσβάλει τους οπλισμούς. Σχεδιασμένο ειδικά για την ξηρή μέθοδο εφαρμογής, συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου. Αποτελεί ειδικό πρόσμικτο, κατάλληλο για επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης της πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (ανακλώμενο/ rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε κτηριακές κατασκευές, όπως επενδύσεις – ενισχύσεις μελών κατασκευών οπλ. σκυροδέματος και/ή φέρουσας τοιχοποιίας (π.χ. λιθοδομής), για αντιστηρίξεις πρανών, βράχων κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4

TECNOS-95

Περιγραφή: Υγρός υπερρευστοποιητής, σκυροδέματος με επιβραδυντική ιδιότητα, με δυνατότητα μείωσης νερού ανάλογα με την δοσολογία προσθήκης, κατάλληλος για την παρασκευή σκυροδεμάτων αυξημένων μηχανικών αντοχών. Βελτιωμένες ιδιότητες άντλησης, για σκυροδετήσεις με αναβαθμισμένο ποιοτικά, αισθητικό αποτέλεσμα. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 934-2/Τ11.1–Τ11.2. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου καθώς και με ειδικά πρόσμικτα – αερακτικά. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα αυξάνει τις τελικές αντοχές του σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.14  

SLOWSET

Υγρός ρευστοποιητής σκυροδέματος (ΕΝ 934-2,Τ8). Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος με παράλληλη βελτίωση των ιδιοτήτων του. Προσθήκη σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix Units). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.6