Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

DUAL SEAL PARASEAL

Μπεντονιτική μεμβράνη στεγανοποίησης με HDPE (για δώματα με διαμορφώσεις roof-garden, κ.α.) Ειδική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από διπλό ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης, από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού και κατ’ επέκταση αυτο-επούλωσης επιφανειακών μηχανικών φθορών, ενισχυμένου μονόπλευρα με πολυεστερικό πλέγμα συγκράτησης, τα οποία είναι ενσωματωμένα εργοστασιακά πάνω σε φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Σύστημα μεμβράνης μικτού πάχους > 4,9 mm, δίχρωμη (γκρι – ανθρακί), με υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτική σε ραδόνιο, διάτρηση ριζικών συστημάτων και στην επίδραση μικροοργανισμών και βακτηριακών κοινοτήτων, κατάλληλη για την κάλυψη οριζόντιων, κατακόρυφων και καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών. Τοποθετείται εύκολα σε διάφορους τύπους υπόγειων έργων όπως γαλαρίες, σήραγγες cut and cover, τοιχεία υπογείων και/ή αντιστήριξης, υπόγειες πλάκες σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, διαφραγματικούς τοίχους, μικροπασσάλους, υπόγεια parking αυτοκινήτων, κατασκευές διαμόρφωσης στεγανολεκάνης, συστήματα ανάπτυξης ταρατσόκηπων κλπ. Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με παρουσία υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή του ειδικού τύπου DUAL SEAL PARASEAL (S). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.115

WAM 101 WR

Διαστελλόμενο κορδόνι ειδικής σύνθεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαστελλόμενο κορδόνι ειδικής σύνθεσης νατριούχου μπεντονίτη, υψιμοριακού πολυϊσοπροπυλενίου και Ca(OH)2, ορθογωνικής διατομής επικαλυμένο με ειδικό υμένα προστασίας, ο οποίος διασπάται με την αλκαλικότητα του σκυροδέματος και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία διόγκωσης. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών - Στεγανοποίηση αρμών χύτευσης στο σκυρόδεμα - Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Πολύ υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση, ίση με 7 bar (70 m ύψος στήλης νερού) - Διογκώνεται ακόμα και σε υφάλμυρο νερό - Δεν επηρεάζεται από το νερό της βροχής - Μη τοξικό - Εύκολο στην τοποθέτηση

PC® BENTOSTRIP

Σύνθεση: Το PC® Bentostrip είναι ένα υδρόφιλο στεγανωτικό αρμών που αποτελείται από φυσικό άργιλο μπεντονίτη νατρίου και βουτυλικό καουτσούκ. 2. Εφαρμογή: Τα στεγανωτικά αρμών PC® Bentostrip χρησιμοποιούνται για την αδιάβροχη στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών στο σκυρόδεμα. Ανάλογα με τον τύπο το στεγανωτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εφαρμογές γλυκού νερού ή/και αλμυρού νερού, καθιστώντας τα στεγανωτικά αρμών PC® Bentostrip πολύ ευέλικτα. 3. Τύποι και χαρακτηριστικά: Στεγανωτικά αρμών μόνο για γλυκό νερό

SUPERSTOP

Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων υπογείων κατασκευών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους κλπ. Διογκώνεται με την παρουσία νερού έως και 600% (σε περίπτωση έκθεσης σε θειικά άλατα, ανάλογα πάντοτε με το ποσοστό συγκέντρωσης, υψηλό ή χαμηλό, ο μέγιστος βαθμός διόγκωσης από πλευράς επιδόσεων, δύναται να επηρεαστεί σημαντικά, εκτός αν επιλεγεί συμβατικός τύπος Superstop (S)). Δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης >3.0 bar, συγκεκριμένα ύψος στήλης νερού μέχρι και 33 m. Τύπος σχεδιασμένος ειδικά, κατάλληλος για όμβρια ύδατα, γλυκό νερό και καρτεσιανό. Αποτελεί ιδανική λύση σε εφαρμογές στεγανολεκάνης (συναρμογή τοιχίων περιμέτρου με πλάκα ραντιέ (radier). Προσαρμογή με καρφίδες (π.χ. ανά 30 cm) ή/και σε συνδυασμό με κατάλληλη υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος). Διατομή γκρίζας απόχρωσης με θαλασσί αυτοκόλλητη αποσπώμενη (αφαιρετή) ταινία ασφαλείας. Αποθήκευση: Χρονικά, χωρίς περιορισμό. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.18