Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

MRC 1500

Μεμβράνη για Στεγανοποίηση Τεχνικών Έργων και Αντιμετώπιση Ειδικών Εφαρμογών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η MRC 1500 είναι μια συνθετική οπλισμένη μεμβράνη, ενισχυμένη εσωτερικά με πολυεστερική ύφανση, που επικαλύπτεται μοριακά με υψηλής ποιότητας ειδικό στρώμα ρητίνης. Το πολυεστερικό πλέγμα δίνει στην μεμβράνη πολύ υψηλές μηχανικές ιδιότητες, ενώ ταυτόχρονα η επίστρωση προστασίας διασφαλίζει την ανθεκτικότητα της ως προς την στεγανότητα και την χημική έκθεση που απαιτείται. Το πλέγμα αποτελείται από πολυεστερικά νήματα. Το πολυεστερικό πλέγμα είναι προ-εμποτισμένο αρχικά ώστε να μπορεί να σταθμίσει τα φαινόμενα αλληλεπιδράσεων που αναμένονται και να αποτρέψει την διείσδυση χημικών από το σόκορο και την προσβολή της μεμβράνης. Κατόπιν το πλέγμα επικαλύπτεται καθολικά με στρώμα ρητίνης προστασίας. Η ρητίνη αυτή είναι ένα διαπολυμερές αιθυλενίου, που προσδίδει στη μεμβράνη υψηλή αντίσταση σε προϊόντα πετρελαίου, πετροχημικά προϊόντα και άλλα χημικά. Η MRC 1500 είναι μία μεμβράνη πολύ εύκαμπτη που παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Εξαίρετη ευκαμψία και υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. • Δυνατότητα εφαρμογής για την προστασία οριζοντίων, κεκλιμένων και κατακόρυφων επιφανειών. Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές και υψηλές επιδόσεις. • Υψηλή χημική αντοχή σε υδρογονάνθρακες, οξέα, αλκάλια και άλατα. Υψηλή αντίσταση σε προϊόντα πετρελαίου, καύσιμα, πετροχημικά προϊόντα και χημικά. • Ανεπηρέαστη σε γήρανση (QUV-ageing tested according to ASTM G53 Norm.) • Χαμηλοί συντελεστές θερμικής διαστολής. • Πολύ υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες συγκριτικά με μεμβράνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2 mm.

SINDRAIN

Συνθετική, αποστραγγιστική μεμβράνη, από υψηλής πυκνότητας σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) που διατίθεται σε ρολά τα οποία αναπτύσσονται σε φύλλα και χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των υδάτων σε υπόγειες κατασκευές, καθώς και για την προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά στρώσεων στεγανοποίησης που έχουν ήδη προηγηθεί, επί επιφανειών σκυροδέματος κατά την επίχωση), καθώς και την απομόνωση στοιχείων (διακοπή συνάφειας μεταξύ διαφορετικών φάσεων/ σκυροδέτησης). Φύλλα πάχους >0,5 mm, με μονόπλευρη ανάπτυξη κώνων ύψους ~7,5 mm. Επίσης σε φυτεύσεις δωμάτων για την απομόνωση των πλακών, πριν τη διαδικασία ανάπτυξης μεθόδου επικάλυψης φορτίου. Παρουσιάζει εξαίρετη αντίσταση σε ριζικά συστήματα, ανθεκτική έναντι χημικής προσβολής, κυρίως στα οξέα ριζικών συστημάτων. Προϊόν με ιδιαίτερα υψηλές μηχανικές ιδιότητες, μέτρο στεγανοποίησης που κατευθύνει το νερό προς την διάτρητη σωλήνα αποστράγγισης (Drainage), ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τον αερισμό της στεγάνωσης και την εκτόνωση τυχόν φαινομένων συμπύκνωσης. Αποθήκευση: Χωρίς χρονικό περιορισμό.