Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων

LIMEPOR-SK

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 /Type GP CS II 1-συστατικού, πάρα-πάρα πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος (stucco) με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενο από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 0,1 mm). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS II. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία). Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου (λ.χ. Tectoria-DF ή Limepor-PMP ή Tectoria-MONO ή Limepor-MT, κλπ.) που έχει προηγηθεί. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία. Πάχη ανάπτυξης: 1–2 mm. Ουσιαστικά αποτελεί προϊόν για διευθέτηση ατέλειας φινιρίσματος κι εφαρμόζεται μετά την ωρίμανση της δεύτερης κατά σειρά των σταδίων ανάπτυξης (χονδρόκοκκης στρώσης, γεμίσματος), δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Αναμίξτε ~6,5–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 20 kg, για την εκτέλεση της τρίτης, κατά σειρά εφαρμογής, στρώσης φινιρίσματος, σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης ~1 mm. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Διατίθεται σε λευκό (εκρού). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση:    

TECTORIA-MONO

(πρώην LIMEPOR-MONO) ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1/ Type R CS II 1-συστατικού, έτοιμο κονίαμα υψηλής διαπνοής, με ιδιότητες αφύγρανσης, που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά, λεπτόκοκκα και ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 1.4 mm), που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1 και υπάγεται στην κατηγορία (R CS II). Αποτελεί μονοδιάστατο σύστημα όσον αφορά την περαίωση των σταδίων ανάπτυξης (με την μεθοδολογία πεταχτό (πιτσιλιστό) / χονδρόκοκκο / τριπτή). Χρησιμοποιείται σε τοιχοποιίες με φαινόμενα τριχοειδούς ανύψωσης, για την αποκατάσταση προβλημάτων ανερχόμενης υγρασίας. Ο μηχανισμός λειτουργίας του συστήματος είναι, να επιτρέπει στην ανερχόμενη υγρασία, ως αέρια μάζα, να διέρχεται μέσω του μακρο-πορώδους του και να εξέρχεται από τον σοβά πριν τον κορεσμό, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία συγκεντρώσεων. Αναμίξτε ~7,0–7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της 1ης στρώσης του πεταχτού, ανάλογα με τον βαθμό ανισοσταθμίας υποστρώματος (πάχος ανάπτυξης 5–10 mm, με μυστρί, σπάτουλα ή με ψεκασμό), κι αναμονή για (24) ώρες πριν την ακολουθία του επόμενου σταδίου. Αναμίξτε ~6,0–6,5 lt νερό με κάθε σάκο σκόνης 25 kg, για την εκτέλεση της 2ης στρώσης γεμίσματος (χονδρόκοκκη), σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης 15 mm, την φορά. Εάν τώρα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν αναπτύγματα υλικού σε παχιά στρώση, συνιστάται αυτό να γίνει με τη μέθοδο επαλληλίας, σε διαδοχικές στρώσεις μέγιστου πάχους  ≤ 2 cm, τη φορά, εφαρμοζόμενη η καθεμία τους, εννοείται, αφού στεγνώσει η προηγούμενη στρώση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε περίπτωση που η εφαρμογή του μίγματος γίνεται χειρωνακτικά, δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύεται το μίγμα με δράπανο παρά μόνο σε μπετονιέρα. Εφαρμογή με σπάτουλα και/ή με ξύλινη πήχη. Έντονη ανισοσταθμία υποστρώματος αντιμετωπίζεται με επαλληλία στρώσεων αρκεί να τηρούνται πάντοτε α μέγιστα πάχη ανάπτυξης. Ατέλειες φινιρίσματος (σε πάχη ανάπτυξης 2–3 mm), ομοίως εκτελούνται, με το ίδιο προϊόν, μετά την ωρίμανση της στρώσης, δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Το προϊόν, διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.    

LIMEPOR-EDO

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-1 /GP CS III 1-συστατικού, πολύ λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος με αφυγραντικές ιδιότητες, αποτελούμενο από σκόνη ειδικής ορυκτής σύνθεσης που βασίζεται στην υδραυλική άσβεστο (NHL), ειδικής σύνθεσης υδραυλικά συνδετικά και φυσικά ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας 0,6 mm). Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 998-1/ GP CS III. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (ανοδική υγρασία). Ως στρώση φινιρίσματος για παραδοσιακά επιχρίσματα κλασικά λεγόμενα, καθώς και ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για φινίρισμα της στρώση χονδροκόκκου (λ.χ. Tectoria-DF ή Limepor-PMP ή Tectoria-MONO ή Limepor-MT, κλπ.) που έχει προηγηθεί. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος αφύγρανσης και εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες (ακόμα και ιστορικών κτηρίων), με προβλήματα από ανερχόμενη υγρασία. Πάχη ανάπτυξης: 1–2 mm. Ουσιαστικά αποτελεί προϊόν για διευθέτηση ατέλειας φινιρίσματος κι εφαρμόζεται μετά την ωρίμανση της δεύτερης κατά σειρά των σταδίων ανάπτυξης (χονδρόκοκκης στρώσης, γεμίσματος), δηλαδή μετά την πάροδο (3) εβδομάδων, τουλάχιστον. Αναμίξτε ~5,5–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg, για την εκτέλεση της τρίτης, κατά σειρά εφαρμογής, στρώσης φινιρίσματος, σε μέγιστο πάχος ανάπτυξης ≤ 2 mm. Τo ανάπτυγμα της στρώσης φινιρίσματος, αν συντρέχει λόγος πρόσθετης ενισχυτικής διάταξης, δύναται να οπλιστεί με πλέγμα ενίσχυσης τέτοιο όπως το Kimitech-350. Μετά το πέρας της εφαρμογής, η στρώση μπορεί να παραμείνει ως έχει ή πιο ολοκληρωμένα, να επικαλυφθεί με ορυκτής βάσης ή άλλου κατάλληλου τύπου, έγχρωμης, διακοσμητικής βαφής με δυνατότητα υψηλής διαπνοής. Διατίθεται σε λευκό (εκρού). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.    

Tectoria RZ

ST9-1219 Κονίαμα με βάση το NHL για φράγμα κατά των αλάτων που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον μακροπορώδη σοβά Tectoria DF ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tectoria RZ είναι ένα κονίαμα που χρησιμοποιείται για αντιαλακτικό σοβά, κατασκευασμένο από NHL σε συνδυασμό με αδρανή υλικά μέγιστης περιεκτικότητας 3 mm. Το Tectoria RZ έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα. Είναι προϊόν με σήμανση CE ως κονίαμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους GP CS IV σύμφωνα με το 998-1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Δημιουργεί ένα φράγμα κατά των αλάτων ικανό να αποφύγει το σχηματισμό εξανθήσεων σε περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας. - Χάρη στο χρώμα του είναι πολύ εύκολο να αναγνωριστεί πού έχει εφαρμοστεί το προϊόν. ΧΡΗΣΕΙΣ Σκληροί σοβάδες κατά των αλάτων και συγκολλητική γέφυρα για το κονίαμα Tectoria DF. Συνδυάζοντας το Tectoria RZ και το Tectoria DF λαμβάνουμε ένα σύστημα αποκατάστασης ικανό να επιλύσει προβλήματα με ανερχόμενη υγρασία σε υφιστάμενα κτίρια τόσο σύγχρονα όσο και ιστορικά. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της WTA, το σύστημα έχει χαμηλό βάρος, υψηλή διαπνοή και είναι πολύ πορώδες, εφαρμόσιμο σε διαφορετικές συνθήκες έκθεσης.    

Tectoria DF

ST9-1219 Κονίαμα με βάση το NHL για αφυγραντικούς, μακροπορώδεις σοβάδες που εφαρμόζεται μετά την αντιαλακτική επίστρωση που δημιουργείται με το Tectoria RZ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tectoria DF είναι ένα λευκό, έτοιμο προς χρήση κονίαμα με αποχρώσεις φουντουκιού, σχεδιασμένο ειδικά για σοβάτισμα και αποκατάσταση υγρών τοίχων. Χρησιμοποιεί φυσικά, πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά- περιέχει υλικά που θερμαίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζοντας έτσι την εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα και μειώνοντας την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή. Σε επαφή με το νερό, ο υδραυλικός ασβέστης αντιδρά και σχηματίζει ενυδατωμένα προϊόντα που είναι εξαιρετικά αδιάλυτα και πολύ σταθερά όσον αφορά τη χημική βάση. Έχει πιστοποιηθεί με CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις για κονιάματα αποκατάστασης, τύπου R, σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Εξαιρετικά ελαφρύ, αναπνεύσιμο και πορώδες. - Αποτελεσματικό στην παρουσία θειικών, χλωριούχων και νιτρικών αλάτων και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν άλατα, ακόμη και στις πιο προβληματικές (παραθαλάσσιες κατασκευές, παλιοί στάβλοι κ.λπ...). - Εφαρμόζεται εύκολα. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Tectoria DF χρησιμοποιείται μαζί με το Tectoria RZ για την αποκατάσταση τοιχοποιίας που υπόκειται σε ανερχόμενη υγρασία.    

Limepor FN

Φυσικό υδραυλικό κονίαμα με βάση τον ασβέστη για επιχρίσματα σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μέγιστης κοκκομετρίας 1 mm. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor FN είναι ένα κονίαμα για το ξεφλούδισμα παραδοσιακών σοβάδων ή σοβάδων με βάση το Limepor. Το χρώμα του είναι φουντουκί-μπεζ, είναι έτοιμο προς χρήση, με βάση τον υδραυλικό ασβέστη, με φυσικές ποζολάνες και αδρανή, με μέγιστη κοκκομετρία 1 mm. Σε επαφή με το νερό, ο υδραυλικός ασβέστης αντιδρά και σχηματίζει ενυδατωμένα προϊόντα που είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτα και πολύ σταθερά από άποψη χημικής βάσης. Είναι προϊόν με σήμανση CE ως κονίαμα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους GP CS III σύμφωνα με το 998-1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα. - Εξαιρετικό χρωματικό αποτέλεσμα. - Φυσιλογικά και χημικά συμβατό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αρχαία τοιχοποιία. ΧΡΗΣΕΙΣ Σκονιστικό επίχρισμα για παραδοσιακούς εσωτερικούς/εξωτερικούς σοβάδες Limepor ή Tectoria- σκονιστικό επίχρισμα αφυγραντικών σοβάδων μονο- και πολυπροϊόντων- σκονιστικό επίχρισμα για θερμομονωτικούς σοβάδες (μαζί με το πλέγμα Kimitech 350 ή Kimitech 500).    

SINTOCOLOR

Το Sintocolor είναι χρώμα ακρυλικής βάσης σε συνδυασμό με σιλικόνη. Το χρώμα σιλικόνης έχει την ιδιότητα να απωθεί το νερό. Μια σταγόνα νερό δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει τη σιλικονούχο επικάλυψη. Αυτό οφείλεται στο ότι οι σταγόνες του νερού είναι 10.000 φορές μεγαλύτερες από τους πόρους που σχηματίζει το χρώμα. Μ’ αυτόν τον τρόπο μένει η πρόσοψη μέχρι το βάθος του σοβά στεγνή και έτσι δεν προσβάλλεται το χρώμα από μύκητες και βακτηρίδια. Το Sintocolor αφήνει τον τοίχο να αναπνέει, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται υγρασία, ενώ χάρη σε αυτή  την ιδιότητα δύναται να εφαρμοστεί ως βαφή σε διαπνεόμενους σοβάδες με τη χρήση κατάλληλου ασταριού. Σαν αποτέλεσμα αυτών των ιδιοτήτων έχουμε την πλήρη αδιαβροχοποίηση του τοίχου. Έχει τη δυνατότητα όπως κανένα άλλο υλικό να απωθεί την σκόνη και τη βρωμιά από την επιφάνεια του επειδή ξεπλένεται η επιφάνεια του με το νερό της βροχής. Έχει δε, άριστες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία. Προτείνεται για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κάθε είδους (εμφανές μπετό, σοβάς, γύψος, ταπετσαρίες, παλιά χρώματα κλπ.) και προσφέρει μεγάλη πρακτική καλυπτική ικανότητα. Επιπλέον προτείνεται για χρήση στο σύστημα αθλητικών δαπέδων ως βαφή διαγραμμίσεων. Σύστημα διαπνεόμενου χρώματος, σε Συστήματα αντιμετώπισης θεμάτων Ανερχόμενης Υγρασίας (τριχοειδούς ανύψωσης) για Κατοικίες , επάνω σε ΔΙΑΠΝΕΟΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ NHL, με αστάρι  SINWELD αραιωμένο ως 20% κ.β. , με νερό  

DAMP-STOP INJECTION

1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, άοσμο, υδρο-απωθητικό ένεμα κρεμώδους υφής, μορφής ζελ, με βάση υδατικής διασποράς, ενεργά συστατικά (σε πολύ υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης ~80%) σιλανίων και σιλοξάνης, χωρίς πτητικό μέρος. Διατίθεται σε σαλάμια των 600 ml. Μη καυστικό προϊόν, ανθεκτικό σε αλκάλια, που δημιουργεί ένα συνεχές χημικό φράγμα αντιμετώπισης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας). Εφαρμόζεται, μέσω οριζοντίων διατρημάτων Ø12 mm, που γίνονται σε βάθος σε τοιχοποιίες και όψεις (τουβλοδομών / λιθοδομών), αφού πρωτίστως έχει αφαιρεθεί ο σοβάς, σε ύψος 15 cm από το ύψος του δαπέδου. Οι αξονικές αποστάσεις μεταξύ των διατρημάτων κυμαίνονται περίπου ανά 12–15 cm. Το προϊόν βαθμιαία, δημιουργεί διάχυση στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, ενσωματώνοντας έτσι το συνεχές χημικό φράγμα κατά της ανερχόμενης. Προϊόν εξελάσιμης μορφής, ευκολόχρηστο, χωρίς απώλειες (100% εκμεταλλεύσιμη ποσότητα εφαρμογής), που με την βοήθεια πιστολιού συνδεδεμένο επιμέρους στο ακροφύσιο με σωληνάκι, από το οποίο παροχετεύεται στο εσωτερικό διάκενο έκαστου διατρήματος. Απόλυτα συμβατό με κονιάματα, επιχρίσματα, σκυρόδεμα, ασβεστόλιθους, φυσικά πετρώματα, βιομηχανικά παραγόμενους οπτόπλινθους συμβατικούς ή/και clinker. Ακολούθως, σε συνέχεια, για την αποκατάσταση του επιχρίσματος, μέχρι το κατάλληλο ύψος που έχει οριστεί ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται, οι τοίχοι που πρόκειται να αποκατασταθούν, πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται με κάποιο από τα προϊόντα της σειράς κονιαμάτων με αφυγραντικές ιδιότητες (συστήματα υψηλής διαπνοής). Συστήματα τέτοια π.χ. όπως το Tectoria-MONO ή τα Tectoria-RZ και, Tectoria-DF κλπ., εφαρμοσμένα σε όλο το ύψος αποκατάστασης, στη θέση των παραδοσιακών επιχρισμάτων, στις ελεγχόμενες ζώνες που είχαν ήδη καθαιρεθεί. Προϊόν, άχρωμο. Σύσταση/ Απόχρωση: Κρεμώδους υφής / λευκής απόχρωσης, γαλακτόχρωμο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

KIMICOVER-IN

1-συστατικού, ειδικό ένεμα χαμηλού ιξώδους, σε υγρή μορφή, με βάση τα σιλάνια χωρίς διαλύτες. Άφλεκτο, μη τοξικό, άοσμο προϊόν, που δημιουργεί ένα συνεχές χημικό φράγμα αντιμετώπισης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας). Εφαρμόζεται, μέσω σχεδόν οριζοντίων διατρημάτων Ø18–20 mm, που γίνονται σε βάθος σε τοιχοποιίες (τουβλοδομών / λιθοδομών), αφού πρωτίστως έχει αφαιρεθεί ο σοβάς, σε ύψος 15 cm από το ύψος του δαπέδου και σε βάθος ίσο με το συνολικό πάχος του τοίχου, μείον ενός μήκους 5 cm. Οι αξονικές αποστάσεις μεταξύ των διατρημάτων κυμαίνονται περίπου ανά 15–20 cm. Εάν το πάχος τοιχοποιίας υπερβαίνει τα 60 cm, τρυπήστε και στις δύο πλευρές. Το προϊόν μετά από δράση (24)ωρών, δημιουργεί διάχυση στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, διαποτίζοντάς την ουσιαστικά πέρα-αντίπερα. Εφαρμόζεται με εισπίεση ως ένεμα ή/και με βαρυτική πλήρωση ως υγρό μέσω υποδοχέων συνδεδεμένων επιμέρους με σωληνάκια. Μετά από (7) ημέρες, αφαιρούνται τα σωληνάκια και «σφραγίζονται» οι τάπες. Ακολούθως, σε συνέχεια, για την αποκατάσταση του επιχρίσματος, μέχρι το κατάλληλο ύψος που έχει οριστεί ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται, οι τοίχοι που πρόκειται να αποκατασταθούν, πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται με κάποιο από τα προϊόντα της σειράς κονιαμάτων με αφυγραντικές ιδιότητες (συστήματα υψηλής διαπνοής). Συστήματα τέτοια π.χ. όπως το Tectoria-MONO ή τα Tectoria-RZ και, Tectoria-DF κλπ., εφαρμοσμένα σε όλο το ύψος αποκατάστασης, στη θέση των παραδοσιακών επιχρισμάτων, στις ελεγχόμενες ζώνες που είχαν ήδη καθαιρεθεί. Προϊόν, άχρωμο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINWELD

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων - Πολυμερές γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε έτοιμα συστήματα ή συμβατικά κονιάματα, επιχρίσματα – σοβάδες κλπ. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως π.χ. το Tamoseal και το Sintoseal, δημιουργώντας έτσι συστήματα κονιαμάτων δύο συστατικών, με αυξημένο μέρος πολυμερούς, δίνοντάς τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετα αυξημένο βαθμό ευκαμψίας. Γενικά χρησιμοποιείται σε κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολο-διαστολών, καθώς επίσης ιδανικό για αρμολογήματα εμφανών όψεων λιθοδομών και τοιχοποιίας γενικότερα, διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του στοιχείου. Ανθεκτικό έναντι έκθεσης σε UV. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Αυτούσιο το προϊόν λειτουργεί και ως στρώση προεπάλειψης/ αστάρι, πριν την εφαρμογή του συστήματος υγρομόνωσης δωμάτων  Isoplast 116 W, για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του πάνω σε προϋπάρχουσες στρώσεις συστημάτων ακρυλικής βάσης, αλουμινο-χρωμάτων, ασφαλτικών γαλακτωμάτων, ή ασφαλτοπάνων με τελική επένδυση αλουμινο-φυλλου ή ψηφίδας. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.59