Βλέπετε 1–12 από 29 αποτελέσματα

Χαλαζιακή άμμος – Χαλαζιακά αδρανή

Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για ανάμιξη και παραγωγή τσιμεντοειδών κονιαμάτων και ρητινοκονιαμάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων.

SINTECNO Wire-brushes for drilled holes

Ειδικά βουρτσάκια (συρματόβουρτσες), για τον καθαρισμό οπών διατρημάτων διανοιγμένων σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχοποιίας Για την απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων και λοιπών χαλαρών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη διάνοιξη και παραμένουν. Επίσης, για τη δημιουργία αυλακώσεων στα τοιχώματα της οπής, για την εξασφάλιση ακόμα υψηλότερης τάσης συνάφειας. Διατίθενται στους ακόλουθους τύπους: Διάμετρος / Μήκος βούρτσας / Μικτό μήκος με τη λαβή (mm) 13/ 80/ 150 mm 15/ 80 /250 mm

SINTECNO TROWELS

 (διατίθενται κατόπιν παραγγελίας) Επαγγελματικές σπάτουλες για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων, για κόλλες πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης κλπ.  

SINTECNO PSF & EPOXYFAST Anchor Extension-Nozzles

Μύτες προέκτασης από πολυαιθυλένιο (PE), που προσαρμόζονται στο ακροφύσιο (μύτη) στατικής ανάμιξης Ως είδος αναλώσιμο κατά την εφαρμογή των συστημάτων πάκτωσης αγκυρίων και βλήτρων και αγκύρωσης ντιζών, που διατίθενται σε μονή και διπλή φύσιγγα, Sinmast PSF Anchor και Sinmast Epoxyfast Anchor, αντίστοιχα, σε περίπτωση που κληθούμε να αντιμετωπίσουμε διατρήματα μεγαλύτερου βάθους από το μήκος της μύτης στατικής ανάμιξης. Τυπική διάσταση μήκους μύτης προέκτασης: 20 cm. Αποτελεί παρελκόμενο είδος, αναλώσιμο στη χρήση του.

SINTECNO Rubber Spatula

Ειδική σπάτουλα με λάστιχο, για το άπλωμα και τον εμποτισμό των ινών των υφασμάτων των Ινοπλισμένων Πολυμερών (ΙΟΠ/ FRPs), με την κόλλα επικόλλησης, κατά την προσαρμογή των συστημάτων, πάνω στην επιφάνεια σκυροδέματος.

SINTECNO PSF & EPOXYFAST Anchor (Mixer 14) spare Mixing-Nozzles

Πρόσθετες μύτες στατικής ανάμιξης (ακροφύσιο), με ενσωματωμένο σπείρωμα ελικοειδούς διαδρομής (εσωτερικά) Ως είδος αναλώσιμο κατά την εφαρμογή των συστημάτων πάκτωσης αγκυρίων και βλήτρων και αγκύρωσης ντιζών, που διατίθενται σε μονή και διπλή φύσιγγα, Sinmast PSF Anchor και Sinmast Epoxyfast Anchor, αντίστοιχα. Τυπική διάσταση μήκους ως αυτήν του set. Αποτελεί παρελκόμενο είδος, αναλώσιμο στη χρήση του.

SINTECNO Metal PACKERS PU 19mm x 150 mm

Ειδικά μεταλλικά ακροφύσια με εσωτερική βαλβίδα, για ενέματα πολυουρεθανικής ενέσιμης ρητίνης. Ειδικά μεταλλικά ακροφύσια, με ενσωμάτωση, εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας για την εφαρμογή ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης (π.χ. TECNO-INJECT PU-R & PU-RT Systems κ.ο.κ., για αποκατάσταση ρηγματώσεων – διαδικασία ένεσης σε ρηγματώσεις παρουσία νερού, κατά τη διαδικασία σφράγισης εισροών και διεισδύσεων νερού). Σημείωση: Διατίθεται επίσης και ειδικός τύπος με πλαστικό στέλεχος με σπείρωμα και ενσωμάτωση επίσης εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας.

SINTECNO Cleaning-pump for drilled holes

Ειδική αντλία μορφής tube (φυσητήρας) με χειροκίνητο έμβολο. Για την εισπίεση αέρα στο εσωτερικό της οπής, με σκοπό τον καθαρισμό οπών διατρημάτων διανοιγμένων σε στοιχεία σκυροδέματος, τοιχοποιίας κλπ., για την απομάκρυνση σκόνης, υπολειμμάτων και λοιπών χαλαρών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη διάνοιξη και παραμένουν.

KIMIFLOOR-RAINBOW BIANCO

Μίγμα ειδικών χρωστικών σε μορφή πάστας (Kimifloor RAINBOW). Διατίθενται σε (6) διαφορετικές αποχρώσεις από πλευράς χρωματικών επιλογών, κατάλληλο για τον χρωματισμό της μάζας των στρώσεων των εποξειδικών τσιμεντοειδών συστημάτων Kimitech-ECA και Kimitech-ECF, 3-συστατικών, καθώς και των πολυμερικών συστημάτων Kimifloor ECO BASE.

Concrete SCE Half Cell Pointer

Σύστημα για επιτόπιο ποιοτικό προσδιορισμό διάβρωσης σιδηροπλισμού σε σκληρυμένο σκυρόδεμα βάση ASTM C876.

Kimitech 550+

Πλέγμα ενίσχυσης από ίνες γυαλιού με επεξεργασία ανθεκτική στα αλκάλια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Kimitech 550+ είναι ένα πλέγμα οπλισμού με ίνες γυαλιού με επεξεργασία AR, που χρησιμοποιείται για μη δομικές επεμβάσεις με κονιάματα Betonfix. Το προϊόν φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την EAD 040016-00- 0404: "Πλέγμα υαλοϊνών για την ενίσχυση επιχρισμάτων με βάση το τσιμέντο". Το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του "Οδηγού RELUIS για την εξυγίανση και αποκατάσταση δομικών στοιχείων, τοίχων πλήρωσης και χωρισμάτων". ΧΡΗΣΕΙΣ Το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα κονιάματα Betonfix, ιδίως με τα Betonfix AQM GG και Betonfix MONOLITE N, για εργασίες ασφαλείας που αφορούν πλάκες και για την αποφυγή μηχανισμών που αφορούν τοίχους πλήρωσης και χωρίσματα. Συχνά χρησιμοποιείται επίσης στην αποκατάσταση τοπικών ζημιών, όπως ρωγμές. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Σύστημα οπλισμού για την αγκύρωση τοίχων πλήρωσης και χωρισμάτων στη δομή RC (SA59)- - Εργασίες ασφαλείας για την κατάρρευση μη δομικών στοιχείων πλακών (SA103)- - Αποκατάσταση εντοπισμένων βλαβών με χρήση πλεγμάτων από υαλονήματα (SA128).