Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

LAB/ Liquid Adhesive Bond

1-συστατικού, καινοτόμο γαλάκτωμα με βάση τις συνθετικές ρητίνες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, με δυνατότητα επανα-γαλακτωματοποίησης. , Διαμορφώνει υμένα (φιλμ), υψηλής δομής και χρησιμοποιείται για την σύνδεση και προσαρμογή νέων στρώσεων τσιμεντοειδούς βάσης (υδραυλικής ωρίμανσης), πάνω σε υφιστάμενες, ξηρές και δομικά σταθερές επιφάνειες, χωρίς σκόνη. Όταν η νέα στρώση σκυροδέματος, επιχρίσματος – σοβά, τσιμεντοκονίας, κονιάματος ή άλλου υλικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ακόμα και γύψου, εφαρμοστεί πάνω στη μεμβράνη που έχει σχηματίσει το προϊόν, ο υμένας επαν-υγραίνεται και αναπτύσσει ισχυρό χημικό δεσμό συγκόλλησης μεταξύ της νέας στρώσης και της παλαιάς επιφάνειας. Ο δεσμός ολοκληρώνεται με την ωρίμανση της νέας στρώσης εφαρμογής. Συνδετικό μέσο με παρατεταμένο χρόνο ενέργειας. Εφαρμόζεται για την σύνδεση νέου σκυροδέματος, επιχρίσματος – σοβά, τσιμεντοκονίας, κονιάματος ή άλλων υλικών, τσιμεντοειδούς βάσης ή γύψου, πάνω σε υπάρχουσες επιφάνειες όπως: σκυρόδεμα, τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρα, κεραμικά πλακίδια με απορροφητικότητα, γύψος, γυψοσανίδα, μπαγδατί ξυλεία, σκληρές πλάκες και ξύλο. Δε συνιστάται σε εφαρμογές με μόνιμη παρουσία υδροστατικών πιέσεων όπως υδατο-δεξαμενές, κολυμβητικές δεξαμενές –πισίνες–  και άλλες περιοχές μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό (θετικές πιέσεις). Μετά τη διάστρωση του συνδετικού μέσου συγκόλλησης, ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος αναμονής πριν την σκυροδέτηση: 60’ λεπτά. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,1  kg/ lt  

SINPAST J/A

ΣΗΜΑΝΣΗ CE/ EN 1504-4 & EN 1504-6   Περιγραφή: 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, ρευστό κονίαμα εποξειδικών ρητινών ενισχυμένο με λεπτόκοκκο filler, προϊόν χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης  δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και ως μέσο συγκόλλησης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος (EN 1504-4). Σύστημα/ Προσαρμογής και Δομικής Συγκόλλησης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-4, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.4). Σύστημα κατάλληλο για επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων, όπως και μέσο αγκύρωσης και προσαρμογής κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος, ως χυτό ρητινοκονίαμα πάκτωσης βλήτρων / βιδών αγκύρωσης κάτω από λαπάτσες (EN 1504-6). Σύστημα Πάκτωσης και Αγκύρωσης ράβδων σιδηροπλισμού  και στοιχείων χάλυβα  σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-6, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδος (4.2). Μεταξύ των άλλων, το προϊόν χρησιμοποιείται και ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής: ≥ 3.0mm και < 5.0mm. Σύστημα συμβατό, με δυνατότητα εφαρμογής και σε νοτισμένο υπόστρωμα. Ανθεκτική μετά την ωρίμανση σε αλκάλια, συγκεντρώσεις ήπιων οξέων, βάσεων, καθαριστικών, διαλυτικών, και υδρογονανθράκων, κ.α. Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Το προϊόν συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design. Χρώμα: σκούρο γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,52 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.57  

SINMAST S2 & S2L

2-συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, αυτούσια (αμιγής), λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως συνδετικό μέσο συγκόλλησης, δηλαδή ως γέφυρα συνάφειας για την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης, οπότε και ως μέσο συγκόλλησης μεταξύ νέου και παλαιού (πυκνόπορου) σκυροδέματος. Αποτελεί εποξειδικό αστάρι εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων. Η ρητίνη ως συνδετικό μέσο  σε συνδυασμό με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, αποτελεί ως ρητινο-κονίαμα πλέον, σύστημα κατάλληλο για επισκευή κοιλοτήτων οριζόντιων στοιχείων. Επίσης, με φιλοσοφία καθολικής ανάπτυξης, για διευθέτηση επιπεδότητας, ως στρώση εξομάλυνσης χώρων, καθώς και διαμορφώσεις ραμπών, σε εναλλαγές επιπέδων με μικρές σχετικά αποκλίσεις σε πάχος, με δυνατότητα να παραμείνει ως έχει ή να καλυφθεί με έγχρωμο ή άχρωμο σύστημα προστασίας και σφράγισης, ως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Τέλος, σύστημα υποδομής και διαμόρφωσης κατά την ανάπτυξη ποδηλατο-δρόμων (ως αστάρι και ως στρώση που επιδέχεται επίπαση –μέχρι κορεσμού– έγχρωμων χαλαζιακών αδρανών). Μέσο αγκύρωσης και προσαρμογής κατακόρυφων βλήτρων/ ντιζών, κλπ. σε οριζόντιες επιφάνειες στοιχείων σκυροδέματος. Τέλος, το προϊόν χρησιμοποιείται και ως ενέσιμη ρητίνη αποκατάστασης ρηγματώσεων σε σκυρόδεμα, με εύρος πλάτους ρωγμής: 1.0–3.0mm. Σύστημα, ενέσιμο σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-5, Αρχή (4) (Δομική ενίσχυση), Μέθοδοι (4.5) & (4.6). Αναλογίες ανάμιξης (A/B): 75/25 (%) κατά βάρος. Διατίθεται σε (2) τύπους, στον κλασικό τύπο (S2) που είναι κατάλληλος για εφαρμογή κατά τη χειμερινή/ θερινή περίοδο, καθώς και στην έκδοση (S2L), τύπος με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας μόνο για θερινή περίοδο. Το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις και συνεισφέρει σε πόντους LEED/ Leadership in Energy & Environmental Design και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials/ Option B: Paints & Coatings: SCAQMD/ South Coast Air Quality Management District/ For floor coatings. Χρώμα: υποκίτρινο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

SINTOPLAST

Συνθετική ρητίνη τροποποιημένων συμπολυμερών SBR / Styrene-Butadiene-Rubber σε μορφή γαλακτώματος (Latex). Αποτελεί πρόσμικτο υψηλών επιδόσεων, που επιφέρει πολλαπλές βελτιώσεις σε στρώσεις γαρμπιλοδεμάτων, κονιοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων – σοβάδων. Ποιοτικός ελαστικοποιητής κονιαμάτων που προσδίδει ευκαμψία, πιο πυκνόπορη επιφάνεια με ακόμα μικρότερο βαθμό απορροφητικότητας οπότε ως αποτέλεσμα, πρόσθετος βαθμός στεγανότητας, βελτίωση της αντοχής σε τριβές και στις επιφανειακές καταπονήσεις. Χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας ενισχύει σημαντικά και αυξάνει τη δύναμη πρόσφυσης. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται συνήθως στο νερό ανάμιξης. Ως συνδετικό μέσο (για συγκόλληση), αποτελεί μέρος στρώσης ασταρώματος (αριάνι), πριν την άμεση ακολουθία κύριας στρώσης εξομάλυνσης στρώσεων δαπέδων (π.χ. τσιμεντοκονίες, γαρμπιλομπετόν κλπ.). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.58