Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

BETONFIX-RA

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 13813 (CT-C35-F7) 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, χυτό, αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα, κατάλληλο για φινίρισμα οριζοντίων στρώσεων δαπέδων. Προϊόν με βάση τσιμέντο υψηλών αντοχών, που περιέχει λεπτόκοκκα ποιοτικά αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας και ειδικά υδραυλικά συνδετικά και βελτιωτικά πρόσθετα. Μίγμα ταχείας ωρίμανσης και εξαίρετης δύναμης πρόσφυσης. Κατάλληλο για πάχη ανάπτυξης 1–10 mm. Για μεγαλύτερα πάχη ανάπτυξης, όχι όμως πάνω από 20 mm, είναι εφικτή η προσθήκη ποιοτικών χαλαζιακών αδρανών κοκκομετρίας 1–3 mm, σε ποσοστό προσθήκης έως 30%. Εξομαλυντική στρώση που χρησιμοποιείται κυρίως για διευθέτηση και γρήγορη ισοστάθμιση επιστρώσεων δαπέδων με αισθητικό αποτέλεσμα από πλευράς στιλπνότητας και υφής τελικής επιφάνειας. Περιστασιακά, δύναται να αποτελέσει επιφανειακό φινίρισμα του συστήματος Betonfix - PRONTO. Παρουσιάζει εξαίρετη αντίσταση έναντι απότριψης και υψηλές μηχανικές αντοχής σε θλίψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξομαλυντική στρώση σε κεραμικά πλακίδια ή σε πλακίδια από φυσική πέτρα, χωρίς την απαίτηση απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο δάπεδο (για λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία, ανατρέξτε στο TDS). Κατάλληλο, για πορώδη υποστρώματα όπως γαρμπιλομπετόν, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά δάπεδα, κλπ., όχι όμως επί μεταλλικών επιφανειών ή στρώσεων στεγανοποίησης π.χ. τσιμεντοειδή, ασφαλτικά κλπ. Εσωτερικής χρήσης, για καθολική εφαρμογή και για επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα ως άνω. Ιδανικό για περιπτώσεις δαπέδων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί μετά την πάροδο μόλις (24) ωρών από την εφαρμογή, πλαστικό/ βινυλικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή μοκέτα. Η στρώση μπορεί να μείνει ως έχει ή να ακολουθήσει κατάλληλο σύστημα βαφής. Αναμίξτε 5,7–6,3 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SPEED CRETE 2028

Οριζόντιο επισκευαστικό κονίαμα ταχείας πήξης με αναστολέα διάβρωσης Περιγραφή Το SPEED CRETE 2028 είναι ένα έτοιμο προς χρήση επισκευαστικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο, το οποίο σκληραίνει γρήγορα και επιτυγχάνει ταχεία αύξηση της αντοχής. Το SPEED CRETE 2028 είναι ένα ιδιόκτητο σκεύασμα από αναμεμειγμένα τσιμέντα, επιλεγμένα αδρανή υλικά και περιέχει έναν ολοκληρωμένο αναστολέα διάβρωσης. -Γρήγορη πήξη, με ταχεία αύξηση της αντοχής - Πολύ χαμηλή διαπερατότητα - Περιέχει ενσωματωμένο αναστολέα διάβρωσης - Αναπτύσσει μια επίμονη σύνδεση - Εξαιρετική αντοχή σε συνθήκες ψύξης-απόψυξης και σε χημικές ουσίες απόψυξης - Η επισκευή μπορεί να επιστρωθεί με εποξειδική ή ουρεθάνη μετά από ωρίμανση 24 ωρών  

Betonfix PRONTO

Υδραυλικό κονίαμα αντιστάθμισης συρρίκνωσης για κονιάματα ταχείας ξήρανσης Το Betonfix PRONTO είναι ένα υδραυλικό, έτοιμο προς χρήση κονίαμα. Χρησιμοποιείται για κονιάματα ταχείας ξήρανσης (12h), αντισταθμίζοντας τη συρρίκνωση, με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές. Το Betonfix PRONTO επιτρέπει τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων διακοπής λειτουργίας σε όλες τις κατασκευές με συνεχή λειτουργία (βιομηχανία, δημόσιοι χώροι, γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ.). Προϊόν με σήμανση CE ως αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα CT-C30-F5-FL σύμφωνα με το EN 13813. Ευπροσάρμοστο: κατάλληλο για πάνελ θέρμανσης- Εύκολο στην εφαρμογή: γρήγορη τοποθέτηση και ενεργοποίηση του κονιάματος,