Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

AIRFLOW P

Aερακτικό υλικό σκυροδέματος και κονιαμάτων Το AIRFLOW είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλα τα προϊόντα σκυροδέματος και τα σύνθετα στοιχεία σκυροδέματος που υφίστανται, συχνά κύκλους πήξης / τήξης ή έρχονται σε επαφή με άλατα αποπάγωσης. Το AIRFLOW βελτιώνει την ικανότητα επεξεργασίας μιγμάτων σκυροδέματος, κονιαμάτων και στρώσεων επιχρίσματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε μικρομερή στοιχεία. Είναι κατάλληλο για χρήση σε προεντεταμένο σκυρόδεμα.