Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

QED Chemicals MARGEL-580 VPi

Αναστολέας διάβρωσης, όγκου, χαρακτηρισμένος και ως βαρέως τύπου. Αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού κατασκευών οπλ. σκυροδέματος. Η προστασία είναι στον όγκο διάχυσης και όχι στην επιφάνεια του στοιχείου, με αποτέλεσμα να καλύπτει περιμετρικά τον οπλισμό που βρίσκεται ακόμα και σε μεγάλο βάθος. Καινοτόμο, με δυνατότητα δράσης σφαιρικά στη μάζα του σκυροδέματος (ζώνη επιρροής, ενδεικτικής διαμέτρου δράσης D= 60cm), το οποίο ανήκει στην ομάδα Advanced Corrosion inhibiting synergies. Σύστημα πατενταρισμένο, που από πλευράς καινοτομίας, ενεργεί σε αέρια φάση. Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι το αέριο διάχυσης του αναστολέα διάβρωσης απελευθερώνεται συνεχώς και βαθμιαία, εντός χρονικού περιθωρίου που μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 12 έως 48 μήνες από την ενσωμάτωσή του στο σκυρόδεμα. Η έκλυση αέριας μάζας μέσω φαινόμενου ατμοποίησης (διάχυσης), που εκπέμπεται από την καινοτόμα κάψουλα, δημιουργεί ένα μακράς διάρκειας φράγμα προστασίας, τόσο για νέα στοιχεία δομικού χάλυβα, όπως επίσης και για υφιστάμενα που παρουσιάζουν εμφανή σημάδια και εικόνα διάβρωσης. Μέθοδος προστασίας που προστατεύει τις μεμονωμένες περιοχές οπλισμού που βρίσκονται σε προσβεβλημένο από χλωριόντα ή μη, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάρρηξης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης. Αποτελεί ουσιαστικά, αντιδιαβρωτική προστασία για στοιχεία μη αποκαλυμμένων οπλισμών, με δυνατότητα ταυτόχρονα, αναβάθμισης δεικτών pH και ανάκτησης βαθμού αλκαλικότητας σκυροδέματος (σημεία επαφής και συνάφειας, στη διεπιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα), περιορίζοντας έτσι την περαιτέρω απο-παθητικοποίηση του χάλυβα, εξασφαλίζοντας παράλληλα, την αναβάθμιση στο (pH) του σκυροδέματος μέχρι και 2.0–2.4 μονάδες στην ευρύτερη περιοχής στη μάζα του στοιχείου, γενικότερα. Κάθε κάψουλα, αποτελεί ένα μικρο-πορώδες φυσίγγιο κυλινδρικού σχήματος των (10) ml, το οποίο εμπεριέχει (3) ξεχωριστούς Αναστολείς Διάβρωσης, διαφορετικής σύνθεσης. Η δράση των Αναστολέων διάβρωσης είναι αέριας φάσης κι εξελίσσεται βαθμιαία, κατά σειρά, σε (3) στάδια ανάπτυξης. Άμεσα, εντός (24) και (48) ωρών αντίστοιχα τα (2) πρώτα, μακρόχρονα εντός (12) έως (48) μήνες το αμέσως επόμενο και (3ο) κατά σειρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας καλά διαμορφωμένης επίστρωσης αναστολέα διάβρωσης η οποία περιβάλλει τον οπλισμό, όπου διαμορφώνει τελικά, ένα παθητικοποιημένο προστατευτικό στρώμα προασπίζοντάς τον, με στόχο τη μείωση της έκθεσης της επιφάνειάς του σε χλωριόντα, νερό και οξυγόνο, εξασφαλίζοντας προστασία, αυτόνομα ως μέτρο πρόληψης, που διαρκεί (20) χρόνια ή περισσότερο. Πόσο μάλλον όταν, αυτό το μέτρο πρόληψης, συνδυάζεται με παράλληλη σειρά δράσεων, δηλαδή με στρώση προστασίας επιφανειών (π.χ. υδροαπωθητικό εμποτισμό/ σφραγιστικό πορώδους + βαφή προστασίας ή και συνδυασμό αυτών). Κάτι που, λόγω ότι αποκόπτεται πλέον η περαιτέρω έκθεση σε δράσεις ρύπων, αναμένεται να παρατείνει μακρόχρονα τη διάρκεια, αυξάνοντας έτσι τον δείκτη προστασίας της κατασκευής. Οι διαστάσεις κάθε κάψουλας είναι περίπου: διάμετρος Ø15–17 mm/ μήκος 22–25 mm. Ευκολία εφαρμογής. Εφαρμόζεται  σημειακά σε προδιαμορφωμένες οπές (διατρήματα διαμέτρου Ø20mm, σε ενδεικτικό βάθος ≥ 55 mm), σε θέσεις, βάθος, διαστάσεις και αποστάσεις καθοριζόμενες επιτόπου, σύμφωνα με τη γεωμετρία του στοιχείου, τα σχέδια της μελέτης και τις δυσμένειες που εστιάζονται, σε κατακόρυφα και/ή οριζόντια στοιχεία οπλ. σκυροδέματος. Τεχνική και μέθοδος μέσω εμφυτευόμενων Αναστολέων Διάβρωσης φιλοσοφίας κυψέλης, που πληροί και θα καλύπτει συνάμα τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της αρχής 11 του Ευρωκώδικα EN 1504-9, μέθοδος 11.3 / Περί εφαρμογής Αναστολέα Διάβρωσης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος), για εκτεταμένη προστασία κατά της διάβρωσης. Προϊόν που χαρακτηρίζεται από ιδιότητες υψηλής δυνατότητας διασποράς και αέριο διάχυσης, καθώς εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τα μικρο-τριχοειδή και τους πόρους που βρίσκονται εσωτερικά, σε στοιχεία σκυροδέματος, καθώς και όποια απορροφητικότητα υποστρώματος, με δυνατότητα διάχυσης των μορίων του, μέσω αυτών, εξ ολοκλήρου προς τους οπλισμούς προσφέροντας έτσι εξαίρετη προστασία κατά της παθητικής δράσης διαβρωτικών παραγόντων. Υψηλή ανοδική και καθοδική προστασία. Σύστημα κατάλληλο για κατασκευές που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή/και για κατασκευές παρακείμενες σε θαλασσινό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες ζώνες (CO2, CO, θειικό άλας, ακόμα και παρουσία χλωριόντων) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης XC1 ως XC4, XS1–XS3 και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Μέτρο συμβατό ακόμα και για περιπτώσεις υψηλού ρυθμού διάβρωσης. Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλ. σκυροδέματος σε περιπτώσεις όπου η χρήση αναστολέων εμποτισμού κρίνεται ανεπαρκής λόγω της θέσης του οπλισμού, π.χ. σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια, π.χ. πλάκες radier, πρόβολοι, καταστρώματα γεφυρών, χώροι στάθμευσης οχημάτων, σε βάθρα, τοίχους αντιστήριξης (μονόπλευροι), κόμβους, προεντάσεις, θεμελιώσεις, κλπ. Για όλες τις κατασκευές σκυροδέματος, για προστασία μεταλλικών στοιχείων και σιδηρών οπλισμών, σε όλα σχεδόν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, σε κτηριακές κατασκευές, όσο και σε έργα υποδομής, γεφυροποιίας και οδικά ή συγκοινωνιακά δίκτυα. Τα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής περιλαμβάνουν την τοποθέτηση της κάψουλας (10 ml) στο εσωτερικό του διατρήματος, την τοποθέτηση ειδικής “τάπας” διαμετρ. Ø 25mm από συμπιεστό, αφρώδες πολυαιθυλένιο (PE) διαμορφώνοντας έτσι θυλάκιο (κυψέλη) εγκιβωτισμού της κάψουλας στο σημείο προσαρμογής και τέλος, τη δομική αποκατάσταση του διατρήματος και πλήρωση του διάκενου της οπής που παραμένει, με επισκευαστικό κονίαμα της σειράς Betonfix ή Sintocrete κλπ. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με Τεχνολογίες συστημάτων της σειράς Sintocrete/ Betonfix/ PC Cristal/ Sentinel Galvanic Anodes/ Kimicover, με σκοπό την παροχή πλήρους συστήματος Αποκατάστασης, Πρόληψης και Προστασίας ενάντια στη Διάβρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κατανάλωση: Για ζώνες έκθεσης XC1–XC4, σύμφωνα με ΕΝ 206-1 (ενδεικτικά, για περίπτωση χαμηλού ρυθμού ενεργούς διάβρωσης): ≥ 2 τεμ /m2 επιφανείας Για ζώνες έκθεσης XS1–XS3, σύμφωνα με ΕΝ 206-1 (ενδεικτικά, για περίπτωση χαμηλού ρυθμού ενεργούς διάβρωσης): ≥ 3 τεμ /m2 επιφανείας Η πύκνωση/ αραίωση των τεμαχίων ανά (m2) εξαρτάται από το ρυθμό ενεργούς διάβρωσης του χάλυβα (μικρός/ μέσος/ υψηλός), την ανοιγμένη επιφάνεια και την ποσότητα/ πλήθος των οπλισμών στην περιοχή που εξετάζεται, το πάχος του στοιχείου, τη δυσμένεια περιβάλλοντος, ιδιάζουσες περιπτώσεις και λοιπές ιδιαιτερότητες της κατασκευής.    

SENTINEL Galvaninc Anodes

Περιγραφή:

Ειδικές συσκευές αυτο-παραγόμενης καθοδικής προστασίας που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού στο σκυρόδεμα. Τύποι θυσιαζόμενων ανοδίων που αποτελούν ουσιαστικά ένα “kit” με βάση τον ψευδάργυρο, που εμπεριέχουν συνάμα δύο διαφορετικών ειδών Αναστολείς διάβρωσης. Η κύρια λειτουργία τους είναι να εξουδετερώσουν το φαινόμενο “δαχτυλιδιών ανόδου" και να επεκτείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των επισκευών σκυροδέματος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή νέου σκυροδέματος στη ζώνη επαφής με υπάρχον, στο οποίο εστιάζονται χλωριόντα ή φαινόμενο ενανθράκωσης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ανόδια SENTINEL είναι σχεδιασμένα κι εφαρμόζονται επί τούτου, για να προασπίσουν τον χάλυβα από τη διάβρωση. Η σειρά λοιπόν των ανοδίων γαλβανικής προστασίας SENTINEL εφαρμόζεται σε έργα που απαιτούν την απόλυτη προστασία, αποτελείται δε από πυρήνα κραματικής σύνθεσης με βάση τον ψευδάργυρο (Zn). Μεταξύ αυτών διατίθεται ο κλασικός τύπος SENTINEL-GL με περιεκτικότητα 38 gr. Για έργα όπου απαιτείται ακόμα περισσότερος ψευδάργυρος, διατίθενται επίσης και οι τύποι SENTINEL-Silver & SENTINEL-Gold με 100 & 200 gr. αντίστοιχα. Η κραματική σύνθεση του πυρήνα επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και την αυξημένη παραγωγή γαλβανικής προστασίας του χάλυβα όπλισης ακόμα και σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών, υψηλών συγκεντρώσεων χλωριόντων ενώ η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από την αλκαλικότητα του σκυροδέματος προς προστασία (μέχρι συγκεκριμένου ορίου pH). Έκαστο ανόδιο φέρει γαλβανισμένες συρμάτινες ακίδες με τις οποίες προσαρμόζεται άψογα, “αγκαλιάζοντας ” τα στοιχεία των αποκαλυμμένων οπλισμών που βρίσκονται εντός της ζώνης επέμβασης, ουσιαστικά εκτεθειμένα, πριν αυτοί επικαλυφθούν με ειδικό κονίαμα προσαρμογής και αποκατάστασης, χαμηλής ωμικής αντίστασης (χαμηλής αγωγιμότητας <15 kOhms-cm). Το γαλβανισμένο σύρμα σύνδεσης δεν διαβρώνεται και τοποθετείται σφιχτά στις ράβδους σχηματίζοντας ασφαλή σύνδεση. Οι τύποι των ανοδίων αυτών είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να παρέχουν μακρόχρονη λειτουργία που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της επισκευής και προσφέρει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα κόστους-οφέλους. Το κονίαμα εγκιβωτισμού της κραματικής σύνθεσης του πυρήνα, παρασκευάζεται από ειδικό τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένης κοκκομετρίας κατάλληλα επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή, ίνες ειδικής σύνθεσης, ειδικά πρόσμικτα για τη δημιουργία αλκαλικής δεξαμενής και πολυμερή, ώστε να διασφαλίζεται υψηλή αντοχή σε θλίψη. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, τη δομική ακεραιότητα του στοιχείου σκυροδέματος, ώστε να μην υποβαθμίζεται αυτό τοπικά, κατά τον εγκιβωτισμό των ανοδίων. Οι τύποι των ανοδίων αυτών ακολουθούν τις αρχές της επιβαλλόμενης ηλεκτρ-αρνητικότητας και προστασίας όλων των τύπων των κατηγοριών των χαλύβδινων οπλισμών, μέσω θυσιαζόμενης ανόδου. Ομοίως, αποτελούν μέτρο προστασίας για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων δημιουργίας τοπικής διαφοράς δυναμικού που ενδέχεται να αναπτυχθούν μεταξύ των γειτονικών των επεμβάσεων περιοχών οπλισμών που βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς προστασία εκτός ζώνης επισκευών (άνοδος) και αυτών που βρίσκονται εντός της περιοχής των επισκευών (ζώνες καθόδου) και φέρουν κατά μήκος συστήματα προστασίας (Αναστολείς διάβρωσης κλπ.).

Τα ανόδια SENTINEL έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν ευεργετικό ρεύμα προστασίας για πάνω από 10 έως 20 χρόνια, επιτρέποντας έτσι στον ενδιαφερόμενο να παραλείψει έναν ή/και δύο κύκλους επισκευής. Σημειωτέον, το ρεύμα που απαιτείται για να αποτραπεί εντελώς η διάβρωση του χάλυβα στο σκυρόδεμα, εννοείται πως ποικίλει, ανάλογα με τις επικρατούσες στο εκάστοτε έργο συνθήκες, όπως και η αποτελεσματικότητα της διάρκεια ζωής. Σε σχέση με οποιεσδήποτε συσκευές καθοδικής προστασίας της αγοράς, προσφέρουν ίσως την υψηλότερη αυτοδύναμη προστατευτική ισχύ ρεύματος, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλη περιοχή κάλυψης. Ταιριάζουν απόλυτα σε οποιοδήποτε μέγεθος, δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση και είναι εύκολο να εγκατασταθούν με τα κλασικά λεγόμενα εργαλεία. Ιδανικά για την εφαρμογή τους τόσο σε κτιριακά έργα, όσο και σε έργα υποδομής π.χ. σε χώρους στάθμευσης, σε γέφυρες, όπως επίσης σε προβλήτες ή αποβάθρες. Διατίθενται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση: Κατόπιν μελέτης σχεδιασμού, ανάλογα με το ρυθμό διάβρωσης, την πυκνότητα χάλυβα προς προστασία, τις συνθήκες περιβάλλοντος έκθεσης, κ.α.

Συσκευασίες:

SENTINEL-GL: 20 τεμάχια (kits) ανά χαρτοκιβώτιο. SENTINEL-Silver & SENTINEL-Gold: 10 τεμάχια (kits) ανά χαρτοκιβώτιο.

MuCis mia 200

Άχρωμος, πολυλειτουργικός, υγρός αναστολέας διάβρωσης, που εφαρμόζεται ως εμποτισμός στην επιφάνεια του σκυροδέματος για προστασία μη αποκαλυμμένων στοιχείων οπλισμών και την αντιμετώπιση φαινομένων άρχουσας ανόδου, σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Συμμορφώνεται με την αρχή 11 του EN 1504-9, μέθοδος 11.3. Εφαρμόζεται με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος. Υγρής μορφής, υδατικό διάλυμα, που εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, έλκεται ηλεκτροχημικά από τον οπλισμό (με ανοδική / Αρχή (11) ή καθοδική αντίδραση / Αρχή (9)), διεισδύει μέσω του σκυροδέματος (μέγιστη δυνατότητα δράσης ως προς το βάθος διείσδυσης: ≤ 55 mm)  και μειώνει – αναστέλλει τη διαδικασία οξείδωσης προσφέροντας μακρόχρονη προστασία στον χαλύβδινο οπλισμό, επιμηκύνοντας σχεδόν στο διπλάσιο, τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας της υφιστάμενης κατασκευής. Ουσιαστικά, αποτελεί προστασία με τριπλή δράση λειτουργίας, εξουδετέρωση φαινομένου άρχουσας ανόδου και αναστολή έναρξης διάβρωσης, καθώς επίσης και μείωση του ρυθμού διάβρωσης των σιδηρών οπλισμών. Χάρη στη σύνθεσή του, το προϊόν επιτρέπει συνάμα την ταχεία και αποτελεσματική επαν-αλκαλοποίηση του σκυροδέματος, αποτελώντας μέτρο ιδανικό για την αναβάθμιση των δεικτών (pH). Προστασία κατά της ενανθράκωσης, με δυνατότητα επαναφοράς και διατήρησης σταθερά, των αναβαθμισμένων δεικτών αλκαλικότητας, ακόμα και σε ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες. Σύστημα ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που εκτίθενται σε έντονο αστικό περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (CO2, θειικά άλατα και/ή οξέα) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ασφαλές, και φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Ανήκει στην ομάδα Advanced Corrosion inhibiting synergies/ διαχεόμενης μορφής -πτητικός- αναστολέας διάβρωσης. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή με ψεκασμό. Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: συνήθως 2–8 ώρες (max. 24 ώρες). Μετά την πάροδο 1–2 ημερών από την εφαρμογή του προϊόντος, προληπτικά, οι επιφάνειες εφαρμογής μπορούν να ξεπλυθούν με νερό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: ~1,03 kg/lt Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.129