Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

BETONFIX-TX Rapid

Έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, επισκευαστικό κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, 1-συστατικού Με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και δυνατότητα υπερ-ταχείας σκλήρυνσης και ιδιαίτερα ταχείας ανάπτυξης πρώιμων μηχανικών αντοχών και χαρακτηριστικών ιδιοτήτων, ακόμα γρηγορότερα σε σύγκριση και σε σχέση πάντα με την έκδοση Betonfix-TX. Κατά τα λοιπά, σε σχέση πάντα με την έκδοση Betonfix-TX, το Betonfix-TX RAPID, παρουσιάζει ίδια σύνθεση, ελαφρώς αυξημένο μέρος πολυμερών, ίδιο μέτρο ελαστικότητας και τεχνικά χαρακτηριστικά, υψηλή συνάφεια με τον χάλυβα, υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα. Επίσης ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Ομοίως, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις μεταλλικών συστατικών. Κονίαμα δομικής επισκευής κι αποκατάστασης βλαβών/ φθορών, σχεδιασμένο ακριβώς, για τα ίδια Πεδία Εφαρμογών ως αυτά αναγράφονται επισταμένως, στην περιγραφή του Betonfix-TX. Σχεδιασμένο για ζώνες επισκευής με μέγιστο πάχος ανάπτυξης έως 30 mm τη φορά. Απαιτήσεις αναπτυγμάτων με μεγαλύτερο πάχος από πλευράς ζήτησης, δύναται να αντιμετωπιστούν, με την φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων αρκεί να μην υπερβαίνουν τα 30 mm πάχος, την φορά. Αναμίξτε 4,0–5,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, ή/και φραγκόφτυαρο. Διατίθεται σε γκρι.

Kimicover PF

Προστατευτικό προϊόν υδροφοβικοποίησης και επαναλκαλικοποίησης για κατασκευές από σκυρόδεμα Περιγραφή: Υδρόφοβο προϊόν σε υδατική διασπορά για την προστατευτική επεξεργασία των τσιμεντοκατασκευών, χάρη σε ειδικούς καταλύτες, είναι σε θέση να διεισδύσει σε βάθος έως και 40 χιλιοστών στο σκυρόδεμα, σφραγίζοντας τους πόρους του και αποτελώντας μόνιμο φράγμα με την πάροδο του χρόνου (σφραγίζει τις ρωγμές που υπάρχουν τη στιγμή της επεξεργασίας, διατηρώντας τις σφραγισμένες ακόμη και κατά τη διάρκεια πιθανών μεταγενέστερων διαστολών). Χάρη στη σύνθεσή του, εκτός από την υδροφοβικότητα του υποστρώματος, το Kimicover PF επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική επανασβεστικοποίηση του υποστρώματος. Το προϊόν συμμορφώνεται με την προεπισκόπηση των απαιτήσεων για τα προϊόντα εμποτισμού για την προστασία του σκυροδέματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την αρχή 11 του EN 1504-9 μέθοδος 11.3 (εφαρμογή αναστολέα στο σκυρόδεμα).