Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

SINETOL S (υγρό)

Αντικατάσταση ασβέστη Ειδικά πρόσμικτα, βελτιωτικά / Πλαστικοποιητές που αντικαθιστούν τον ασβέστη. Δυνατότητα δραστικής μείωσης ή πλήρους αντικατάστασης του υδρόφιλου ασβέστη σε λασπώματα, επιχρίσματα και σοβάδες προσφέροντας ταυτόχρονα, πρόσθετο βαθμό υδατο-στεγανότητας και βελτιωμένες φυσικές ιδιότητες στα νωπά μίγματα των κονιαμάτων εφαρμογής. Το Sinetol S, δηλαδή το πρόσμικτο σε υγρή μορφή, αποτελεί ιδανική λύση για κτισίματα, λασπώματα και παρασκευή αντλήσιμων μιγμάτων με ρεοπλαστική συμπεριφορά. Αποθήκευση: Sinetol S (υγρό): Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

SINETOL P (Σκόνη)

Aντικατάσταση ασβέστη Ειδικά πρόσμικτα, βελτιωτικά / Πλαστικοποιητές που αντικαθιστούν τον ασβέστη. Δυνατότητα δραστικής μείωσης ή πλήρους αντικατάστασης του υδρόφιλου ασβέστη σε λασπώματα, επιχρίσματα και σοβάδες. Το Sinetol P, δηλαδή η σκόνη αναμιγνύεται με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και λεπτόκοκκων αδρανών, προσφέροντας ταυτόχρονα, πρόσθετο βαθμό υδατο-στεγανότητας και βελτιωμένες φυσικές ιδιότητες στα νωπά μίγματα των κονιαμάτων εφαρμογής. Αποθήκευση: Sinetol P (σκόνη): Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.