Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO RELEASE AGENT

Αντικολλητικός παράγοντας για χρήση σε συστήματα διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικολλητικός παράγοντας για χρήση σε συστήματα διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων για αύξηση της ολίσθησης και βελτίωση της εργασιμότητας με μεταλλική σπάτουλα. ΧΡΗΣΗ Το προϊόν δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε ως επάλειψη στην μεταλλική σπάτουλα είτε ως πρόσμικτο στο σύστημα ρητίνης (binder) και αδρανών. Στην πρώτη περίπτωση η εφαρμογή γίνεται με τη χρήση νοτισμένου καθαρού πανιού και επάλειψη του υλικού στη σπάτουλα, με επανάληψη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μόλις η σπάτουλα αρχίσει να κολλάει. Στη δεύτερη περίπτωση, το υλικό προστίθεται μέσα στο μίγμα ρητίνης και αδρανών και αναδεύεται σε αναλογία 5 έως 10% κατά βάρος επί της ρητίνης που χρησιμοποιήθηκε. (50 έως 100 γραμμάρια RELEASE AGENT αντιστοιχούν σε 1 κιλό ρητίνης)