Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINDRAIN

Συνθετική, αποστραγγιστική μεμβράνη, από υψηλής πυκνότητας σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) που διατίθεται σε ρολά τα οποία αναπτύσσονται σε φύλλα και χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση των υδάτων σε υπόγειες κατασκευές, καθώς και για την προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά στρώσεων στεγανοποίησης που έχουν ήδη προηγηθεί, επί επιφανειών σκυροδέματος κατά την επίχωση), καθώς και την απομόνωση στοιχείων (διακοπή συνάφειας μεταξύ διαφορετικών φάσεων/ σκυροδέτησης). Φύλλα πάχους >0,5 mm, με μονόπλευρη ανάπτυξη κώνων ύψους ~7,5 mm. Επίσης σε φυτεύσεις δωμάτων για την απομόνωση των πλακών, πριν τη διαδικασία ανάπτυξης μεθόδου επικάλυψης φορτίου. Παρουσιάζει εξαίρετη αντίσταση σε ριζικά συστήματα, ανθεκτική έναντι χημικής προσβολής, κυρίως στα οξέα ριζικών συστημάτων. Προϊόν με ιδιαίτερα υψηλές μηχανικές ιδιότητες, μέτρο στεγανοποίησης που κατευθύνει το νερό προς την διάτρητη σωλήνα αποστράγγισης (Drainage), ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τον αερισμό της στεγάνωσης και την εκτόνωση τυχόν φαινομένων συμπύκνωσης. Αποθήκευση: Χωρίς χρονικό περιορισμό.