Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

WATERSTOP

ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΒΑΣΕΩΣ PVC ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ Ta WATERSTOP είναι εύκαμπτες υδροφραγές βάσεως  PVC. Είναι προ-διαμορφωμένες για προστασία και σφράγιση κατασκευαστικών/Διαστολικών  αρμών όταν εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα. όπως σε κατασκευές δεξαμενών νερού, κανάλια, μονάδες επεξεργασίας βιολογικών, πισίνες, φράγματα κ.τ.λ. Για  στεγανές κατασκευές σκυροδέματος πολλών κτιριακών κατασκευών, όπως υπόγειους χώρους στάθμευσης, υπόγεια μεγάλων επιφανειών,  σήραγγες, τοίχους αντιστήριξης σε έργα υπογειοποίησης, κ.τ.λ.
  • Εύκολη θερμοσυγκόλληση επί τόπου στο έργο
  • Υψηλής ποιότητας PVC με για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα
  • Κατάλληλη για υψηλή πίεση νερού

PVC WATERSTOP JOINTS

(προϊόν TECNOCHEM) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα PVC Waterstop Joints είναι εύκαμπτες, προδιαμορφωμένες θερμοπλαστικές διατομές (αρμοκλείδες) από πρωτογενές PVC. Αποτελούν έτοιμες υδροφραγές σε διατομές διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων ανάλογα με την εφαρμογή, για σφράγιση - προστασία αρμών διακοπής σκυροδέτησης αλλά και διαστολικών αρμών, σε κατασκευές σκυροδέματος. Επίσης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις διαμορφώσεων διαμερισματοποίησης σε στεγανολεκάνες που αντιμετωπίζονται με μεμβράνες PVC. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλών υδροστατικών πιέσεων • Ευκολία προσαρμογής - εφαρμογής • Ευκαμψία • Στεγανοποίηση • Ανθεκτικότητα προσωρινά σε ανόργανα αλκάλια και όξινα διαλύματα • Ανθεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες και ορυκτέλαια • Διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με την εφαρμογή • Πρωτογενές PVC με πλαστικοποιητές, μεγάλης αντοχής σε βάθος χρόνου • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης εργοταξιακά και διαμόρφωσης στοιχείων ενώσεων, γωνιών και ειδικών τεμαχίων