Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BASIC INIEZIONE

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 998-2/  Χαρακτηρισμένο ως >Μ15 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, υψηλής ρευστότητας, ειδικό, ενέσιμο μίγμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) και ειδικά φυσικά ανθρακικά πρόσθετα (filler). Μίγμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατοδιαλυτά άλατα, που επιτρέπει υψηλό ρυθμό διαπνοής. Ιδιαίτερα λεπτόκοκκο, ενέσιμο προϊόν ανακατασκευής και ανασυγκρότησης τοιχοποιίας (ανωδομή και θεμελίωση), με το οποίο επιτυγχάνεται ομογενοποίηση και ενίσχυση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία (τουβλοδομή / λιθοδομή/ σύμμικτες κατασκευές από πέτρα, τουβλίνες Ιταλικού τύπου, κλπ.) με αναβάθμιση της θλιπτικής αντοχής τους και ομογενοποίηση της μάζας τους. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε θειικά, επιτρέπει την αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμενων κονιαμάτων (αρχικής δομής), σε υπάρχουσες τοιχοποιίες με σχεδόν παρόμοια χαρακτηριστικά και μηχανικές ιδιότητες χαρακτηρίζοντάς το απολύτως συμβατό με την υπάρχουσα κατάσταση, ακόμα και σε Ιστορικά κτήρια, αρχαία ή μεσαιωνικά, και κατασκευές που έχουν χαρακτήρα Μνημείου. Εφαρμογή με εισπίεση σε ρωγμές, αρμούς ή/και εσωτερικές κοιλότητες, μέσω σωληνίσκων εισπίεσης, με τη βοήθεια εξοπλισμού αντλίας (χειροκίνητης-εμβολοφόρας, πνευματικής ή/και ηλεκτροκίνητης), χαμηλής πίεσης. Χρησιμοποιείται ως έτοιμο ενέσιμο μίγμα σε εφαρμογές ως άνω. Αναμίξτε 7,0–8,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Χρώμα: ανοικτό γκρι με απαλούς τόνους φουντουκί. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.