Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BASIC MALTA-R3

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R3

1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένο, κονίαμα αποκαταστάσεων και επισκευών. Προϊόν αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστης κοκκομετρίας έως 2.0mm), ενισχυμένο πρόσθετα με Αναστολείς διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται από την εξαίρετη πρόσφυση στο σκυρόδεμα, όπως επίσης, σε πρωτογενείς επιφάνειες τοιχοποιίας κλπ. Επίσης, για την υψηλή του αντοχή σε θειικά, σε παραθαλάσσιες κατασκευές σε εξαιρετικά επιθετικά συνθήκες (θαλάσσιες περιοχές, άλατα πάγου, όξινη βροχή) και κτηριακά παρακείμενα στη θάλασσα, γενικότερα. Προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων. Δύναται να αποτελέσει στρώση ισοστάθμισης/ επιπέδωσης και διευθέτησης υποστρωμάτων τοιχοποιίας, δηλαδή να λειτουργήσει ως στρώση κονιάματος εξομάλυνσης. Ιδανικό λοιπόν για εργασίες ανασυγκρότησης αποδιοργανωμένων κατασκευών τοιχοποιίας σε συνδυασμό με την Τεχνική ενσωμάτωσης Ινοπλέγματος στατικής Ενίσχυσης από ίνες υάλου (τύπου CRM (Composite-Reinforced Mortar) Reinforcing systems / π.χ. Kimitech WALLMESH-MR, Kimitech WALLMESH-ΗR, Tecnofib GNET 510 ή άλλους τύπους. Κατάλληλο επίσης να αποτελέσει επέμβαση ενισχυμένου κονιάματος αν συνδυαστεί με ειδικούς συνδέσμους και καρφίδες στήριξης και ινοπλέγματα τέτοιου χαρακτήρα. Κονίαμα με κανονικό χρόνο πήξης, με εξαίρετα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες, υψηλών αντοχών και υψηλής αντίστασης σε μηχανική καταπόνηση, σε τριβές, σημειακή κρούση και δυναμικές φορτίσεις. Κατάλληλο για δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού. Ιδανικό για την ανασυγκρότηση κατασκευών τοιχοποιίας από φυσικές πέτρες ή από τούβλα (συμπαγή και μη), για αρμολογήματα όψεων και στερέωση δομόλιθων σε λιθοδομές, ειδικά για την αποκατάσταση τοξωτών αναπτυγμάτων, θόλων/ βόλτων, καμάρας, πεσσών κ.α. σε στοιχεία ανωδομών και θεμελιώσεων.  Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων,  υψηλών αντοχών με κανονικό χρόνο πήξης. Το κονίαμα εφαρμόζεται σε μέγιστο πάχος στρώσης τη φορά: ≤ 30 mm (σε καθετότητα τοίχου). Σχεδιασμένο για στρώση/ στρώσεις ανάπτυξη σε πάχος 15–30 mm, την φορά. Για πάχη ανάπτυξης μεγαλύτερα από 30 mm, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τη φιλοσοφία επαλληλίας στρώσεων, λαμβάνοντας υπ΄ όψη κατά την ανάπτυξη των σταδίων ότι, η επόμενη στρώση απλώνεται μόλις η προηγούμενη έχει στεγνώσει και ωριμάσει (αποφύγετε τη διευθέτησή της προηγούμενης με σπάτουλα). Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία εκτελείτε η εφαρμογή σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά, σε πάχη 15–20 mm την φορά (μάλιστα αν απαιτηθεί μεγαλύτερο πάχος συστήνεται όπως μεσολαβήσει ο απαιτούμενος χρόνος αναμονής από στρώση σε στρώση και η επόμενη στρώση εφαρμοστεί πάνω στην τραχειά επιφάνεια της προηγούμενης αφού πρώτα προηγηθεί πολύ καλή διαβροχή). Αναμίξτε ~4,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, φραγκόφτυαρο ή μηχανή εκτόξευσης (σοβάδων). Διατίθεται σε γκρι. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση επισκευών σκυροδέματος, σε περιοχές όπου έχουν αποκαλυφθεί παράλληλα στοιχεία ράβδων οπλισμών, χρησιμοποιήστε το Betonfix - KIMIFER ή το Betonfix - KIMIFER SP ως κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και γέφυρα πρόσφυσης, πριν από τη χρήση του Basic Malta - R3 κατά τη διαδικασία επισκευής κι αποκατάστασης της διατομής. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.