Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Betonfix AQM GG

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών Το Betonfix AQM GG είναι ένα ινοπλισμένο κονίαμα δύο συστατικών με υψηλή ποζολανική δράση και υψηλή ολκιμότητα. Βασίζεται σε ποζολανικά και ανθεκτικά στα διαλύματα υδραυλικά συνδετικά τσιμέντου, επιλεγμένα αδρανή με μέγιστη κοκκομετρία 1 mm, χημικά πρόσθετα και πολυμερή σε υδατική διασπορά που προσδίδουν άριστα χαρακτηριστικά στεγανότητας και πρόσφυσης στο υπόστρωμα. Έχει σήμανση CE ως κονίαμα R2 σύμφωνα με το EN 1504-3 και ως κονίαμα τοιχοποιίας σύμφωνα με το 998-2.