Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-KIMIFER SP

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-7 Προηγμένης γενιάς, έτοιμο προς χρήση επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας στοιχείων αποκαλυμμένων οπλισμών και ανάκτησης βαθμού αλκαλικότητας σκυροδέματος, τοπικά (σημεία επαφής και συνάφειας, στη διεπιφάνεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα). Σύστημα ενός συστατικού, με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη με βάση το τσιμέντο, την πλούσια περιεκτικότητα σε ποιοτικό χαλαζιακό μέρος (μέγιστης κοκκομετρίας 0.4 mm), τους Αναστολείς διάβρωσης, ποιοτικά συνδετικά μέσα και ενεργά συστατικά αντιδιαβρωτικής προστασίας. Ειδικό κονίαμα, ως προστατευτική αντιδιαβρωτική επίστρωση απευθείας στα αποκαλυμμένα στοιχεία του χαλύβδινου οπλισμού, με υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον στο νερό και στις δυσμένειες ατμοσφαιρικών ρύπων και περιβαλλοντικών παραγόντων. Υψηλές αλκαλικές ιδιότητες και εξαίρετη αντοχή στους επιβλαβείς ρύπους και στις αέριες μάζες της ατμόσφαιρας, στρώση επικάλυψης, εξαίρετης δύναμης πρόσφυσης, για άμεση προστασία κατά της διάβρωσης (οξείδωσης) των ράβδων των χαλύβδινων οπλισμών, σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος, η οποία περιέχει μονοδιάστατα αντιδιαβρωτικά συστατικά και πληροί το πρότυπο EN 1504-7. Ως κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας επί των χαλύβδινων οπλισμών, εφαρμόζεται σε μία τουλάχιστον στρώση πάχους έως 2 mm, με πινέλο. Η ταχύτητα ωρίμανσης που παρουσιάζει μειώνει σημαντικά τους χρόνους αναμονής και συνεισφέρει θετικά στην πρόοδο, ως προς την εξέλιξη των σταδίων ανάπτυξης, στις εργασίες επεμβάσεων κι αποκατάστασης σε θέματα παθολογίας. Το προϊόν περιέχει μόρια Αναστολέα διάβρωσης επαφής και αέριο διάχυσης. Εφαρμόζεται μετά από επιμελή καθαρισμό επί των αποκαλυμμένων στοιχείων του σιδηρού οπλισμού (γραμμικά μήκη), ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος. Αναστέλλει τη διάβρωση των αποκαλυμμένων οπλισμών. Παράλληλα, εφαρμόζοντάς το ως 2η στρώση επί της επιφάνειας του σκυροδέματος και του οπλισμού που έχει ήδη καλυφθεί με το 1ο χέρι, λειτουργεί ως στρώση ενίσχυσης πρόσφυσης και αύξησης της συνάφειας μεταξύ του υποστρώματος και του κονιάματος επισκευής της διατομής σκυροδέματος που έχει επιλεγεί, για την αποκατάσταση της γεωμετρίας του στοιχείου που εξετάζεται. Αναμίξτε 1,25–1,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 5 kg, ή 5,0–6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg, αντίστοιχα. Εφαρμογή με λεπτό και/ή φαρδύ πινέλο. Δεν περιέχει χρώμιο/ εξασθενές χρώμιο. Το μίγμα έχει απόχρωση λαδί ανοικτό. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ειδικό βάρος: 1,2 kg/lt