Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-MONOLITE C

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-3 / Class R4 / EN 1504-7 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, υψηλών αντοχών, χυτό αυτο-επιπεδούμενο γεω-πολυμερές κονίαμα (grouting mortar), αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Προϊόν υψηλών μηχανικών αντοχών με δυνατότητα ρυθμιζόμενης ταχύτητας ωρίμανσης (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη). Μίγμα με κανονικό χρόνο πήξης, για χυτεύσεις ακριβείας, σε δομικές και μη δομικές επισκευές σκυροδέματος και ταυτόχρονη προστασία αποκαλυμμένων στοιχείων χαλύβδινου οπλισμού. Οικολογικό προϊόν, ιδιαίτερης σύνθεσης, τροποποιημένο με ανόργανης βάσης, φυσικά, ορυκτά πολυμερή, που εμπεριέχει ποιοτικά επιλεγμένα ορυκτά αδρανή (με διαβάθμιση κοκκομετρίας 0,1–0,5 mm). Χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα χύτευσης, την υψηλή του συνάφεια με τον χάλυβα, την εξαίρετα αναβαθμισμένη δύναμη πρόσφυσης στο σκυρόδεμα, την εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, καθώς επίσης και από την υψηλή του αντοχή σε θειικά και την εξαίρετη αντοχή του μακρόχρονα, ακόμα και σε συνθήκες ιδιαίτερα επιθετικού περιβάλλοντος (π.χ. έκθεση σε παγολυτικά άλατα, όξινη βροχή και εφαρμογές συνθηκών λιμενικών έργων κλπ.). Εξαίρετη αντίσταση στη γήρανση και στους επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύχους/ θέρους. Προϊόν φυσικής σύνθεσης, δραστικά περιορισμένης εκπομπής πτητικών (VOCs), σε σχέση πάντοτε με τα κλασικά κονιάματα επισκευής, ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις από παραπροϊόντα μετάλλων και πολυμερή οργανικής βάσης. Χρησιμοποιείται για χυτεύσεις ακριβείας, χυτό σε καλούπι, για την προσαρμογή στοιχείων μεταλλικών κατασκευών, την εφαρμογή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, την άκαμπτη πλήρωση αρμών με πάχος μεγαλύτερο από ≥40mm που δεν παρουσιάζουν κινητικότητα, καθώς και για τη διαμόρφωση βάσεων έδρασης όλων σχεδόν των τύπων των μηχανημάτων. Κατάλληλο για δομικές αλλά και μη δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις βλαβών και παθολογίας σκυροδέματος, επισκευές φωλεών, κοιλοτήτων κι εσοχών, την αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος, διακοπών σκυροδέτησης, ταυτόχρονα για προστασία στοιχείων εκτεθειμένων οπλισμών (προϊόν με δυνατότητα επαναφοράς των χαλύβων σε παθητική φάση), για επισκευή γεωμετρίας και εξομάλυνση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που παρουσιάζουν φθορά λόγω διάβρωσης οπλισμού (σε δοκούς, υποστυλώματα, πλάκες σκυροδέματος, προβόλους, γέφυρες, οδογέφυρες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, κανάλια, φράγματα σήραγγες, κλπ). Κονίαμα εξαίρετων τεχνικών χαρακτηριστικών, φυσικών ιδιοτήτων και υψηλών αντοχών, με παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης 40–100 mm, σε μία στρώση, μονομιάς. Αναμίξτε 3,75–4,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι (τύπος προϊόντος που διατίθεται μόνο κατόπιν παραγγελίας). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.