Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-RA

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 13813 (CT-C35-F7) 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση, χυτό, αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα, κατάλληλο για φινίρισμα οριζοντίων στρώσεων δαπέδων. Προϊόν με βάση τσιμέντο υψηλών αντοχών, που περιέχει λεπτόκοκκα ποιοτικά αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας και ειδικά υδραυλικά συνδετικά και βελτιωτικά πρόσθετα. Μίγμα ταχείας ωρίμανσης και εξαίρετης δύναμης πρόσφυσης. Κατάλληλο για πάχη ανάπτυξης 1–10 mm. Για μεγαλύτερα πάχη ανάπτυξης, όχι όμως πάνω από 20 mm, είναι εφικτή η προσθήκη ποιοτικών χαλαζιακών αδρανών κοκκομετρίας 1–3 mm, σε ποσοστό προσθήκης έως 30%. Εξομαλυντική στρώση που χρησιμοποιείται κυρίως για διευθέτηση και γρήγορη ισοστάθμιση επιστρώσεων δαπέδων με αισθητικό αποτέλεσμα από πλευράς στιλπνότητας και υφής τελικής επιφάνειας. Περιστασιακά, δύναται να αποτελέσει επιφανειακό φινίρισμα του συστήματος Betonfix - PRONTO. Παρουσιάζει εξαίρετη αντίσταση έναντι απότριψης και υψηλές μηχανικές αντοχής σε θλίψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξομαλυντική στρώση σε κεραμικά πλακίδια ή σε πλακίδια από φυσική πέτρα, χωρίς την απαίτηση απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο δάπεδο (για λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία, ανατρέξτε στο TDS). Κατάλληλο, για πορώδη υποστρώματα όπως γαρμπιλομπετόν, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά δάπεδα, κλπ., όχι όμως επί μεταλλικών επιφανειών ή στρώσεων στεγανοποίησης π.χ. τσιμεντοειδή, ασφαλτικά κλπ. Εσωτερικής χρήσης, για καθολική εφαρμογή και για επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα ως άνω. Ιδανικό για περιπτώσεις δαπέδων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί μετά την πάροδο μόλις (24) ωρών από την εφαρμογή, πλαστικό/ βινυλικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή μοκέτα. Η στρώση μπορεί να μείνει ως έχει ή να ακολουθήσει κατάλληλο σύστημα βαφής. Αναμίξτε 5,7–6,3 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.