Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

BETONFIX-RR

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE/ EN 1504-3 / Class R2 1-συστατικού, έτοιμο προς χρήση,  τσιμεντοειδούς βάσης, θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, κονίαμα εξομάλυνσης, επισκευής και φινιρίσματος, 1-συστατικού, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, γρήγορης ωρίμανσης και δυνατότητα ταχείας σκλήρυνσης (χρόνος εργασιμότητας, ενδεικτικά, 20 λεπτά περίπου στους +20 °C). Προϊόν αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, με θιξοτροπία, τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή, που εμπεριέχει υδραυλικά συνθετικά, επιλεγμένα ποιοτικά αδρανή (μέγιστη κοκκομετρία 0,6 mm) και χημικά πρόσθετα. Σχεδιασμένο για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή διαπνοή, εξομάλυνση, διευθέτηση ατελειών επιπεδότητας  και φινίρισμα σκυροδέματος και τοιχοποιίας, για  οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Προϊόν υψηλών επιδόσεων, υψηλής θλιπτικής αντίστασης, με εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης στο υπόστρωμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταχείες αποκαταστάσεις και επισκευές μη δομικού χαρακτήρα, για βαθουλώματα, πλήρωση μικρών κενών και εξομάλυνση, δηλαδή τοπικές επεμβάσεις, πριν τη διευθέτηση καθολικά των επιφανειών αυτών σε 2η φάση, σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Κατάλληλο για μη δομικές επισκευές και αποκαταστάσεις επιπεδότητας κι επισκευές γεωμετρίας στοιχείων και ατελειών οπλισμένου σκυροδέματος σε προβόλους, μαρκίζες, βεράντες, ακμές σε προσόψεις μπαλκονιών, στηθαίων κλπ., για διευθετήσεις και μικρο-επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Για πλήρωση μικρο-κενών, διευθέτηση κυψελίδων από ατέλειες σκυροδέτησης (αδόνητο σκυρόδεμα), επιφανειακό στοκάρισμα μικρο-ρηγματώσεων κ.α. Σχεδιασμένο για πάχη ανάπτυξης: 2–45 mm, με την φιλοσοφία ανάπτυξης σε επάλληλες/ διαδοχικές στρώσεις των 2–30 mm πάχους, την φορά. Ομοίως, με την ίδια φιλοσοφία σε ανεστραμμένες επιφάνειες αλλά σε πάχη 2–20 mm την φορά. Μέγιστη δυνατότητα ανάπτυξης σε πάχος με μέθοδο επαλληλίας στρώσεων σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, έως 45 mm και ως 30 mm σε επιφάνειες ανεστραμμένες. Αναμίξτε 5,4 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη των 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα. Παρότι ο χρόνος εργασιμότητας είναι σχετικά βραχύς, το προϊόν δίνει τη δυνατότητα διευθέτησης της επιφάνειας με μυστρί ή σπάτουλα, για 30 λεπτά. Διατίθεται σε γκρι. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.