Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

RUSTCLEAN

Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό επιφανειών μετάλλων όπως σιδηρός χάλυβας, μαύρη λαμαρίνα, αλουμίνιο κλπ., από οξειδώσεις και για αφαίρεση αλάτων σκουριάς, κηλιδώσεων. Το προϊόν δρα δημιουργώντας ουσιαστικά «μάλθωση» στο στρώμα της σκουριάς, που παρατηρείται στο μεταλλικό στοιχείο, οπότε ακόμα και με ήπιας μορφής προετοιμασία, δηλαδή ελαφρό τρίψιμο μηχανικά, είναι εφικτό ευκολότερα, να αφαιρεθούν τα φαινόμενα οξείδωσης που παρατηρούνται.  Το συμπυκνωμένο υγρό, δύναται να αραιωθεί με το νερό (αναλογία 1/7 – 1/10). Ειδικό βάρος: ~1,0 kg/lt. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.