Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PC ELASTOSWELL

Έτοιμη διατομή (profile) σε ρολό, αποτελούμενη από διογκούμενο, υδρόφιλο στέλεχος συστατικής ουσίας ακρυλικού πολυμερούς, πλήρως ενσωματωμένη σε θερμοπλαστικό, ελαστομερές από συμπολυμερή βουτυλενίου, με δυνατότητα διαστολής. Τοποθετείται πριν τη σκυροδέτηση, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων υπογείων κατασκευών, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους αντιστήριξης πρανών, διαφραγματικούς τοίχους κλπ. Κατάλληλη για εξασφάλιση στεγανοποίησης σε κατασκευαστικούς αρμούς, ψυχρούς αρμούς, αρμούς σε προκαστασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, δαχτυλίδια διαμόρφωσης φρεατίων (man-holes), ανθρωποθυρίδες, ενώσεις αγωγών διαμόρφωσης δικτύων σωληνώσεων κ.α. Διογκώνεται με παρουσία νερού. Μέγιστη δυνατότητα (ανάλογα με τον τύπο της διατομής) από 900 έως 1.350%, σε σχέση με τον αρχικό όγκο του προφίλ, ενώ παράλληλα χωρίς παρουσία νερού έχει δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση (πολλαπλοί κύκλοι διόγκωσης και επαναφοράς/ επαναλαμβανόμενοι κύκλοι διύγρανσης και ξήρανσης). Παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις. Υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση ίση με max. 10 bar (100 m, ύψος στήλης νερού). Προσαρμογή με καρφίδες (ανά 20–25 cm). Περιστασιακά, σε περιπτώσεις έντονης αδρότητας υποστρώματος, με καρφίδες σε συνδυασμό με υδροδιογκούμενη μαστίχη PU (π.χ. PC Leakseal, κλπ.). Δεν παρατηρείται απόσχιση μετά από πολλαπλούς κύκλους επαναλαμβανόμενης διόγκωσης. Ανθεκτικό σε θειικά. Διατίθεται σε λευκή/ εκρού απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.