Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINTECNO PE Perforated-Sleeves

Ειδικοί πλαστικοί διάτρητοι υποδοχείς (παρεμβύσματα) από πολυαιθυλένιο (PE), για τα συστήματα αγκυρώσεων Sinmast PSF Anchor και Sinmast EpoxyFast Anchor, κατά την εφαρμογή του αγκυρωτικού μέσου σε υπόστρωμα χαλαρό, διάτρητο ή με παρουσία διάκενων (π.χ. τσιμεντόπλινθους, [6]οπα, [9]οπα [12]οπα τούβλα, τουβλίνες Ιταλικού τύπου, κλπ., στοιχεία πορομπετόν, κοιλοδοκούς, κλπ.). Διατίθενται στους ακόλουθους τύπους:
    Τύποι Διαθέσιμοι Διάμετρος / Μήκος στελέχους                                              (mm)
Ø 16/85 mm Ø 16/130 mm Ø 20/85 mm
Αποθήκευση: Χωρίς χρονικό περιορισμό.