Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

DUAL SEAL PARASEAL

Μπεντονιτική μεμβράνη στεγανοποίησης με HDPE (για δώματα με διαμορφώσεις roof-garden, κ.α.) Ειδική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από διπλό ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης, από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού και κατ’ επέκταση αυτο-επούλωσης επιφανειακών μηχανικών φθορών, ενισχυμένου μονόπλευρα με πολυεστερικό πλέγμα συγκράτησης, τα οποία είναι ενσωματωμένα εργοστασιακά πάνω σε φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Σύστημα μεμβράνης μικτού πάχους > 4,9 mm, δίχρωμη (γκρι – ανθρακί), με υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτική σε ραδόνιο, διάτρηση ριζικών συστημάτων και στην επίδραση μικροοργανισμών και βακτηριακών κοινοτήτων, κατάλληλη για την κάλυψη οριζόντιων, κατακόρυφων και καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών. Τοποθετείται εύκολα σε διάφορους τύπους υπόγειων έργων όπως γαλαρίες, σήραγγες cut and cover, τοιχεία υπογείων και/ή αντιστήριξης, υπόγειες πλάκες σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, διαφραγματικούς τοίχους, μικροπασσάλους, υπόγεια parking αυτοκινήτων, κατασκευές διαμόρφωσης στεγανολεκάνης, συστήματα ανάπτυξης ταρατσόκηπων κλπ. Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με παρουσία υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή του ειδικού τύπου DUAL SEAL PARASEAL (S). Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.115