Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

PVC WATERSTOP JOINTS

(προϊόν TECNOCHEM) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα PVC Waterstop Joints είναι εύκαμπτες, προδιαμορφωμένες θερμοπλαστικές διατομές (αρμοκλείδες) από πρωτογενές PVC. Αποτελούν έτοιμες υδροφραγές σε διατομές διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων ανάλογα με την εφαρμογή, για σφράγιση - προστασία αρμών διακοπής σκυροδέτησης αλλά και διαστολικών αρμών, σε κατασκευές σκυροδέματος. Επίσης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις διαμορφώσεων διαμερισματοποίησης σε στεγανολεκάνες που αντιμετωπίζονται με μεμβράνες PVC. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλών υδροστατικών πιέσεων • Ευκολία προσαρμογής - εφαρμογής • Ευκαμψία • Στεγανοποίηση • Ανθεκτικότητα προσωρινά σε ανόργανα αλκάλια και όξινα διαλύματα • Ανθεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες και ορυκτέλαια • Διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαστάσεις, ανάλογα με την εφαρμογή • Πρωτογενές PVC με πλαστικοποιητές, μεγάλης αντοχής σε βάθος χρόνου • Δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης εργοταξιακά και διαμόρφωσης στοιχείων ενώσεων, γωνιών και ειδικών τεμαχίων