Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

ALUMANATION 301

1-συστ., υψηλών προδιαγραφών & επιδόσεων, εύκαμπτη βαφή προστασίας μεταλλικών επιφανειών Για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες: Υψηλής δομής & υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων, εύκαμπτη βαφή, εξωτερικής προστασίας, με διαλύτες, ενισχυμένη με ίνες. Γρήγορης ωρίμανσης, υψηλής μηχανικής και χημικής αντοχής, κατάλληλη για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες των κατασκευών. Δείκτες υψηλής προστασίας για μεγάλο χρόνο υπηρεσίας. Στεγανοποίηση και προστασία έναντι διάβρωσης λόγω δράσης διαβρωτικών παραγόντων ή λοιπών περιβαλλοντικών και καιρικών επιδράσεων. Διατήρηση ευκαμψίας, διάρκεια και σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV. Υψηλή μείωση κόστους εφαρμογής, καθώς δεν απαιτείται στρώση ασταρώματος, ενώ παράλληλα συγκριτικά με συστήματα ανάπτυξης πολλαπλών στρώσεων προστασίας, επιτυγχάνεται πάχος στρώσης υψηλής δομής, 350 μm (ξηρό φιλμ), σε μία (1) μόνο στρώση εφαρμογής! Κατάλληλη για μεταλλικές γέφυρες και πεζογέφυρες, γέφυρες σιδηροδρόμων, συρμούς τρένων, γερανογέφυρες, εξωτερική προστασία για δεξαμενές καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, στοιχεία δομικού χάλυβα, πυλώνες μεταφοράς ρεύματος, τραπεζοειδή λαμαρίνα, δίκτυα σωληνώσεων κλπ. Πρόκειται για καινοτόμο προϊόν, εγκεκριμένο ακόμα και από τον Εθνικό Οργανισμό Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF). Διατίθεται σε ασημί ανοικτό/ γκρι. Aνατρέξτε και στην σχετική ενημερωτική καταχώρηση στα Εμπορικά Φυλλάδια της Εταιρείας.