Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

SINMADUR

ΣΗΜΑΝΣΗ CE - EN 13813 / ZA.1.1 & ΖΑ.2 Έτοιμο προς χρήση, ορυκτό μίγμα σε μορφή σκόνης, από ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, υψηλής ποιότητας και μεγάλης σκληρότητας, με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, σχήμα και ποιότητα, ενισχυμένα με τσιμέντο Portland και ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και χρωστικές. Εφαρμόζεται ως επίπαση, χειρωνακτικά ή με μηχάνημα ενιαίας κατανομής (Laser–screed),  πάνω σε νωπή πλάκα σκυροδέματος διαμόρφωσης βιομηχανικού δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστατευτική πυκνότητα της επιφάνειας του δαπέδου. Κατάλληλο για την αναβάθμιση της αντοχής σε τριβή και σε κρούση (3–4 φορές ανώτερη από εκείνη του κλασικού σκυροδέματος), σε δάπεδα όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και έντονη κυκλοφορία, σε χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους στάθμευσης οχημάτων, διόδια, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, σχολικά κτήρια και γυμναστήρια, εκθεσιακούς χώρους, δάπεδα σε αναπλάσεις πλατειών, υπόστεγα και πρατήρια διανομής καυσίμων, προβλήτες σε λιμάνια κλπ. Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Επίσης, σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο όμως, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, μόνο για μεγάλες ποσότητες. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.6

PP Fibres 18mm

Ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18mm. Ειδικές  ίνες από πολυπροπυλένιο (PP), μήκους 18 mm. Προστίθενται στο μίγμα σκυροδέματος (χαρμάνι) και χρησιμοποιούνται για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων (κυρίως σε μίγματα με χονδρόκοκκα αδρανή), με σκοπό λοιπόν να περιορίσουν δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και στη φάση συστολής ξήρανσης. Επίσης, για αύξηση συνεκτικότητας, όπως και ανθεκτικότητας σε επιφανειακές καταπονήσεις και της αντοχής σε κρούσεις (σημειακές). Κατάλληλες για διαμορφώσεις βιομηχανικών /σταμπωτών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος γενικότερα, βελτίωση ιδιοτήτων άοπλων σκυροδετήσεων και για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.  

GLUESINT

Έτοιμο προς χρήση, συνθετικό, υγρό, ενισχυμένο με πρόσθετα, χωρίς όμως να περιέχει διαλύτες, ιδανικό ως αποκαλουπωτικό ξυλοτύπων, για αποτέλεσμα υψηλής απόδοσης. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

VANDEX AM10 Crystalline Admixture

ΣΗΜΑΝΣΗ  / EN 934-2  Ενδοχημικής δράσης στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή σκόνης, ως ειδικό πρόσθετο για μόνιμη προστασία σκυροδέματος, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων (Crystal-growth Technology), με βάση ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυση και διασπορά τους στο σκυρόδεμα, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς σε βάθος, για την αντιμετώπιση και σφράγιση πόρων, τριχοειδών και μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων εστιάζονται στην μάζα του ίδιου του στοιχείου. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους τσιμέντου, πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 934-2, καθώς και ASTM C494 (Type S). Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα, δρα στο μικρο-πορώδες και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα αδιαπέρατα έναντι της διείσδυσης του νερού, επιτυγχάνοντας έτσι υδατοστεγάνωση. Σύστημα στεγανοποίησης που δρα παρουσία νερού, με δυνατότητα αντιμετώπισης υψηλής υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, που μπλοκάρει ουσιαστικά το νερό, σε νέες κατασκευές. Υψηλή αντίσταση έναντι χημικής προσβολής π.χ. θειικά (έλεγχος κατά ASTM C-1012), παγολυτικά άλατα, κλπ. Παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την αντίσταση στη διείσδυση και στις δράσεις χλωριόντων (έλεγχος κατά ASTM C-1202). Κατάλληλο για χώρους υπογείων και θεμελιώσεων, φρεάτια ανελκυστήρων, κελάρια, στρώσεις εξυγίανσης και πλάκες σκυροδέματος επί εδάφους, σε δεξαμενές νερού (πόσιμο, πυρόσβεσης, ποτίσματος, ιχθυοτροφείων, δελφινάρια κλπ.), υδατόπυργους, κολυμβητικές δεξαμενές, οδικές σήραγγες, για πλάκες δαπέδων και χώρους στάθμευσης οχημάτων, οδικά καταστρώματα, και άλλες κατασκευές. Ιδανικό για θεμελιώσεις έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί εδάφους, αναλημματικών τοίχων, φραγμάτων, υδατόπυργων, δεξαμενών πυρόσβεσης, κολυμβητικών δεξαμενών και  φρεατίων συγκέντρωσης, καναλιών ροής και/ή περισυλλογής όμβριων υδάτων, όπως και κατασκευές υποδομής που εκτίθενται σε θειικά, κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

AIRFLOW L

Υγρό πρόσμικτο - Αερακτικό σκυροδέματος, κισσηροδεμάτων, περλιτο-σκυροδεμάτων κ.α. Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος. Μεγαλώνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στον παγετό. Αντικαθιστά επίσης τα μικρομόρια που χάνονται σύμφωνα με DIN 1045, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες στο μίγμα. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας..

AIRFLOW P

Aερακτικό υλικό σκυροδέματος και κονιαμάτων Το AIRFLOW είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλα τα προϊόντα σκυροδέματος και τα σύνθετα στοιχεία σκυροδέματος που υφίστανται, συχνά κύκλους πήξης / τήξης ή έρχονται σε επαφή με άλατα αποπάγωσης. Το AIRFLOW βελτιώνει την ικανότητα επεξεργασίας μιγμάτων σκυροδέματος, κονιαμάτων και στρώσεων επιχρίσματος με χαμηλή περιεκτικότητα σε μικρομερή στοιχεία. Είναι κατάλληλο για χρήση σε προεντεταμένο σκυρόδεμα.

MuCis ad 19/ L

Διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Νεότερης γενιάς, πολυλειτουργικός, διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης σε υγρή μορφή, ως πρόσθετο. Ειδικό πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία χαλύβδινων οπλισμών κατασκευών σε έντονη δυσμένεια περιβάλλοντος, ακόμα και μόνιμα εμβαπτισμένων . Μέτρο ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που αναμένεται να εκτεθούν σε έντονο αστικό περιβάλλον (ζώνες XC1 έως ΧC4), βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον (ζώνες XS1 έως ΧS3), σε απόσταση ≤ 1,5 χλμ από την ακτή (CO2, χλωριόντα, θειικά άλατα και/ή οξέα, ζώνες XA1 έως ΧA3) και γενικότερα για ζώνες έκθεσης και δυσμένειες περιβάλλοντος ως αυτές ορίζονται από σχετικό Πίνακα στο πρότυπο ΕΝ 206-1. Προϊόν ουδέτερο, συμβατό με κάθε Τεχνολογίας από πλευράς σύνθεσης, πρόσμικτο σκυροδέματος, που ως υγρός Αναστολέας ανήκει στην ομάδα New generation & Advanced Technology Corrosion Inhibitors systems/ Νεότερης γενιάς, προηγμένης Τεχνολογίας συστήματα Αναστολής της Διάβρωσης). Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128  

STABILBET

Πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για ελεγχόμενη συστολή/ διαστολή. Με αυτό επιτυγχάνεται ο επιθυμητός βαθμός διάστασης όγκου, αντισταθμίζοντας ταυτόχρονα τα φαινόμενα συρρίκνωσης, αποφεύγοντας έτσι την μετάπτωση του όγκου των κονιαμάτων ή του σκυροδέματος. Προστίθεται στο ξηρό μίγμα  των κονιαμάτων και/ή του σκυροδέματος πριν την προσθήκη του νερού. Το προϊόν δεν περιέχει χλωριόντα ή παραπροϊόντα μετάλλων, οπότε δεν προσβάλει σιδηροπλισμούς και τον εξοπλισμό με τον οποίο έρχεται σε επαφή και χρησιμοποιείται για την εφαρμογή. Χρησιμοποιείται με σκοπό να περιοριστεί δραστικά το φαινόμενο δημιουργίας τριχοειδών ρηγματώσεων που εμφανίζονται συνήθως λόγω πλαστικής συρρίκνωσης, στη φάση συστολής ξήρανσης. Αποτέλεσμα με τη χρήση, αισθητή αναβάθμιση των μηχανικών αντοχών και της ποιότητας των κονιαμάτων/ του σκυροδέματος. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας. Προστίθεται σε τσιμέντο τύπου Portland ή με τσιμέντο ποζολανικό εν γένει και σχηματίζει μετά την ανάμιξή του με μικρή σχετικά ποσότητα νερού, μίγματα ιδανικά για εργασίες ενεμάτωσης, χωρίς συρρικνώσεις και φαινόμενα διαχωρισμού. Πρόσμικτο ιδανικό για την παραγωγή ενέσιμων μιγμάτων τσιμέντου με σταθερότητα όγκου, σε εργασίες ομογενοποίησης λιθοδομών (για τσιμεντενέσεις ανωδομών και θεμελιώσεων) και άλλες εφαρμογές. Σαν πρόσμικτο σκυροδέματος συστήνεται η χρήση του στο παρασκευαστήριο και μόνο. Χρησιμοποιείται σε σκυροδέματα για κατακόρυφες και/ή αναρτημένες εφαρμογές, για διαρθρωτικές επεμβάσεις αποκατάστασης στα πλαίσια ενίσχυσης,  ενισχυμένες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, ενισχυμένα τμήματα εδραίωσης θολωτών τμημάτων κλπ. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

CURCRETE WB

Έτοιμης σύνθεσης, υδατικό, γαλακτόχρωμο υγρό συνθετικής βάσης χωρίς διαλύτες, που αποτελεί ψεκαζόμενη μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής ωρίμανσης σκυροδέματος και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος (ASΤΜ C156-89). Προϊόν εφαρμογής με ψεκασμό που δημιουργεί λευκή απόχρωση ώστε να προσδιορίζονται εύκολα οι περιοχές εφαρμογής, το οποίο επιβραδύνει την ταχύτητα εξάτμισης του νερού του νωπού σκυροδέματος, αποτρέποντας έτσι τις ρηγματώσεις. Σε ανοικτές κυρίως επιφάνειες χωρίς κάλυψη, μετά την πάροδο λίγων ημερών, ο υμένας που έχει δημιουργηθεί αποχρωματίζεται ανάλογα με το βαθμό και τη διάρκεια έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία, διατηρώντας όμως τουλάχιστον για 3–4 εβδομάδες, απαράμιλλες τις ιδιότητες λειτουργίας του, ως αντιεξατμιστική μεμβράνη. Από ΄κει και πέρα, σε συνδυασμό με περαιτέρω χρονικά έκθεση στον ήλιο, ο υμένας αρχίζει σιγά-σιγά τόπους-τόπους να αυτο-διασπάται και να απομακρύνεται βαθμιαία. Παρ’ όλα αυτά, για μεγαλύτερη διασφάλιση και έλεγχο, πριν την εφαρμογή εποξειδικών ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας δαπέδων και λοιπών βαφών σφράγισης, απαιτείται τρίψιμο της επιφάνειας για την αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων του υμένα. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

MICROPOZ

Πυριτική παιπάλη σε σκόνη, για σκυροδετήσεις υψηλών απαιτήσεων σε υδάτινο περιβάλλον κ.α. Πρόσμικτο πυριτικής παιπάλης (τεχνητή θηραϊκή γη και ιπτάμενη τέφρα) σε μορφή σκόνης. Για νέες κατασκευές σκυροδέματος και για παρασκευή ειδικών κονιαμάτων. Για αύξηση συνεκτικότητας και της συνοχής μεταξύ των αδρανών, αύξηση μηχανικών και χημικών αντοχών, πρόσφυσης, για ισχυρή μείωση της υδατο-περατότητας και για πρόσθετη προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης, αύξηση θιξοτροπίας, κλπ. Σχεδιασμένο ειδικά για παραθαλάσσιες ή παράκτιες σκυροδετήσεις κατασκευών, λιμενικά έργα, εφαρμογές σε κοίτες ποταμών, κεφαλόδεσμα πασσάλων, πασσαλοεμπήξεις και κατασκευές ανάπτυξης σε υδάτινο περιβάλλον με την μέθοδο top-down, καθώς και σε έργα βαρύτητας, γενικότερα, εκεί όπου επιζητείται δραστική μείωση της υδατο-περατότητας του σκυροδέματος, κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.

ANTI-FREEZE

Υγρός Επιταχυντής για Σκυροδετήσεις σε Χαμηλές Θερμοκρασίες Aντιπαγετικό – Επιταχυντής ανάπτυξης αρχικών αντοχών. Επιταχύνει τη διαδικασία πήξης του τσιμέντου, αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης και επιτρέπει τη σκυροδέτηση ακόμα και σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες (< +5o C). Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται επιτάχυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος, με παράλληλη βελτίωση στη γρήγορη ανάπτυξη υψηλών πρώιμων αντοχών. Δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις, οπότε δεν προσβάλει τα δομικά πλέγματα και τους σιδηρούς οπλισμούς του σκυροδέματος. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.