Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

SINTOSEAL ELASTIC

1-συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης, με δυνατότητα ανάπτυξης σε στρώσεις λεπτού πάχους. Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με ΕΝ 1504-2. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή (ClassI) , κατάλληλο για στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία (τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ.) γενικότερα για κατασκευές που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Κατάλληλο για κατακόρυφα ή οριζόντια στοιχεία σε χώρους αποδυτηρίων, λουτρών, ντους και WC, πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές. ΕΝ 1504-2

SINTOSEAL FLEX (WHITE)

ΣΗΜΑΝΣΗ  CE / EN 1504-2 2-συστατικών, εύκαμπτο, ελαστικό, στεγανοποιητικό επιφανείας, το οποίο αποτελείται από σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης ειδικής σύνθεσης, ενισχυμένη με ειδικές προσμίξεις και χαλαζιακό μέρος υψηλής ποιότητας, τροποποιημένη με ειδικά υδραυλικά συνθετικά και στεγανοποιητικά πρόσμικτα που το καθιστούν ιδιαίτερα στεγανό, σε συνδυασμό με υγρό ρητινούχο μέρος (εναιώρημα πολυμερών, ακρυλικής βάσης) σε μορφή γαλακτώματος. Σύστημα/ Επίστρωση επιφανειακής προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με EN 1504-2, Αρχή (1) (Προστασία έναντι διεισδύσεων), Μέθοδος (1.3), Αρχή (2) (Έλεγχος Υγρασίας), Μέθοδος (2.2) και Αρχή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας), Μέθοδοι (8.1) & (8.2). Σύστημα με δυνατότητα ανάπτυξης σε στρώσεις λεπτού πάχους. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή δύναμη πρόσφυσης και εξαίρετη  δυνατότητα σφράγισης πορώδους και γεφύρωσης τριχοειδών φαινομένων και μικρο-ρηγματώσεων. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή (Class I), κατάλληλο για στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία (τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ.), άνω ή κάτω από το επίπεδο του εδάφους, όπως υπόγεια και θεμελιώσεις, δεξαμενές ποτίσματος και πυρόσβεσης, δεξαμενές ποσίμου νερού και πισίνες, φρεάτια, σήραγγες, κανάλια, φρεάτια ανελκυστήρων, προκατασκευασμένων σωλήνων σκυροδέματος κλπ., γενικότερα για κατασκευές που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού, στις οποίες μάλιστα αναμένονται δυναμικές μετακινήσεις. Κατάλληλο για κατακόρυφα ή οριζόντια στοιχεία όπως δώματα, μπαλκόνια, βεράντες κι εξώστες, σε χώρους αποδυτηρίων, λουτρών, ντους και WC (για τη στεγάνωση εσωτερικών οροφών τέτοιων χώρων ή ακόμα και δεξαμενών για προστασία έναντι ενανθράκωσης), πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων. Το σύστημα, με το υγρό πολυμερές του (γαλάκτωμα), είναι πλήρως συμβατό με πόσιμο νερό. Πάντοτε προσθήκη της σκόνης στο υγρό. Εφαρμόζεται με βούρτσα, πατρόγκα ή με σπάτουλα, καθώς και με κατάλληλη αντλία ψεκασμού. Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: ≥ 2 mm.  Σε καθαρό δοχείο προσθέστε τα 8,75 kg υγρού μέρους (γαλάκτωμα) κι ανακατέψτε το υγρό. Κατόπιν, προσθέστε στο υγρό μέρος τα 25 kg ξηρού προϊόντος σε σκόνη κι αναδεύστε εκ νέου. Διατίθεται σε λευκό. Αποθήκευση: Σκόνη /Υγρό μέρος: Τουλάχιστον 12 & 24 μήνες αντίστοιχα, από την ημερομηνία παραγωγής.