Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINWELD

Ελαστικοποιητής κονιαμάτων - Πολυμερές γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε έτοιμα συστήματα ή συμβατικά κονιάματα, επιχρίσματα – σοβάδες κλπ. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως π.χ. το Tamoseal και το Sintoseal, δημιουργώντας έτσι συστήματα κονιαμάτων δύο συστατικών, με αυξημένο μέρος πολυμερούς, δίνοντάς τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετα αυξημένο βαθμό ευκαμψίας. Γενικά χρησιμοποιείται σε κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολο-διαστολών, καθώς επίσης ιδανικό για αρμολογήματα εμφανών όψεων λιθοδομών και τοιχοποιίας γενικότερα, διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του στοιχείου. Ανθεκτικό έναντι έκθεσης σε UV. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Αυτούσιο το προϊόν λειτουργεί και ως στρώση προεπάλειψης/ αστάρι, πριν την εφαρμογή του συστήματος υγρομόνωσης δωμάτων  Isoplast 116 W, για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του πάνω σε προϋπάρχουσες στρώσεις συστημάτων ακρυλικής βάσης, αλουμινο-χρωμάτων, ασφαλτικών γαλακτωμάτων, ή ασφαλτοπάνων με τελική επένδυση αλουμινο-φυλλου ή ψηφίδας. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.59