Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

DAMP-STOP INJECTION

1-συστατικού, ειδικής σύνθεσης, άοσμο, υδρο-απωθητικό ένεμα κρεμώδους υφής, μορφής ζελ, με βάση υδατικής διασποράς, ενεργά συστατικά (σε πολύ υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης ~80%) σιλανίων και σιλοξάνης, χωρίς πτητικό μέρος. Διατίθεται σε σαλάμια των 600 ml. Μη καυστικό προϊόν, ανθεκτικό σε αλκάλια, που δημιουργεί ένα συνεχές χημικό φράγμα αντιμετώπισης φαινομένων τριχοειδούς ανύψωσης (προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας). Εφαρμόζεται, μέσω οριζοντίων διατρημάτων Ø12 mm, που γίνονται σε βάθος σε τοιχοποιίες και όψεις (τουβλοδομών / λιθοδομών), αφού πρωτίστως έχει αφαιρεθεί ο σοβάς, σε ύψος 15 cm από το ύψος του δαπέδου. Οι αξονικές αποστάσεις μεταξύ των διατρημάτων κυμαίνονται περίπου ανά 12–15 cm. Το προϊόν βαθμιαία, δημιουργεί διάχυση στο εσωτερικό της τοιχοποιίας, ενσωματώνοντας έτσι το συνεχές χημικό φράγμα κατά της ανερχόμενης. Προϊόν εξελάσιμης μορφής, ευκολόχρηστο, χωρίς απώλειες (100% εκμεταλλεύσιμη ποσότητα εφαρμογής), που με την βοήθεια πιστολιού συνδεδεμένο επιμέρους στο ακροφύσιο με σωληνάκι, από το οποίο παροχετεύεται στο εσωτερικό διάκενο έκαστου διατρήματος. Απόλυτα συμβατό με κονιάματα, επιχρίσματα, σκυρόδεμα, ασβεστόλιθους, φυσικά πετρώματα, βιομηχανικά παραγόμενους οπτόπλινθους συμβατικούς ή/και clinker. Ακολούθως, σε συνέχεια, για την αποκατάσταση του επιχρίσματος, μέχρι το κατάλληλο ύψος που έχει οριστεί ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται, οι τοίχοι που πρόκειται να αποκατασταθούν, πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται με κάποιο από τα προϊόντα της σειράς κονιαμάτων με αφυγραντικές ιδιότητες (συστήματα υψηλής διαπνοής). Συστήματα τέτοια π.χ. όπως το Tectoria-MONO ή τα Tectoria-RZ και, Tectoria-DF κλπ., εφαρμοσμένα σε όλο το ύψος αποκατάστασης, στη θέση των παραδοσιακών επιχρισμάτων, στις ελεγχόμενες ζώνες που είχαν ήδη καθαιρεθεί. Προϊόν, άχρωμο. Σύσταση/ Απόχρωση: Κρεμώδους υφής / λευκής απόχρωσης, γαλακτόχρωμο. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.