Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

PC 509 Z L ACRYL

Ειδικού σχεδιασμού, λεπτόρρευστο ένεμα, ελαστικής ρητίνης ακρυλικής βάσης 4-συστατικών (ή για την ακρίβεια 2-διαλυμάτων), με διαλύτες (μη τοξικούς), για αντιμετώπιση και σφράγιση ή/και επανα-σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού. Δυνατότητα επανα-εισπίεσης εκ νέου μέσω ακροφυσίων. Μίγμα συμβατό από πλευράς εφαρμογής του, μέσω του συστήματος εξασφάλισης κατασκευαστικών αρμών PC INJECTRA Quick-Fit. Αντιδρά παρουσίας νερού, δημιουργώντας βαθμιαία, χαμηλής διόγκωσης (ελεύθερη διόγκωση: 290% / μετά 20 ημέρες μόνιμης έκθεσης, εμβαπτισμένο στο νερό), ελαστικό ζελ ελεύθερης διόγκωσης, επιτυγχάνοντας ως αποτέλεσμα, μόνιμης διάρκειας, χημικά ανθεκτική, υδρόφοβη σφράγιση με υψηλό βαθμό ευκαμψίας και ελαστικότητας. Η διαδικασία μετατροπής της από υγρή μορφή σε μορφή ζελ, δεν είναι ακαριαία, επιτυγχάνεται δε προοδευτικά, με αύξηση της πυκνότητας με γραμμική πρόοδο. Οπότε, σε σχέση με άλλους τύπους ακρυλικών ρητινών, η βαθμιαία αντίδρασή της, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας επανα-εισπίεσης μέσω των ακροφυσίων εκ νέου. Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας αντίδρασης από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και λεπτά. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με περιοδικά φαινόμενα παρουσίας ή εκτόνωσης νερού υπό πίεση. Επίσης για την αντιμετώπιση λεπτών, τριχοειδών ρωγμών και διάκενων. Εξαίρετη πρόσφυση σε πορώδη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, σε οπτόπλινθους κλπ., καθώς και σε υλικό αντιμετώπισης που έχει προηγηθεί και έχει ωριμάσει. Εξαίρετη αντοχή μακρόχρονα σε επαναλαμβανόμενους κύκλους παρουσίας/ απουσίας νερού στα σημεία όπου έχει εφαρμοστεί το προϊόν. Συνδυάζεται με το PC 509 Z L Acryl Catalyst αποτελώντας έτσι το 1ο διάλυμα (το 2ο διάλυμα είναι ο συνδυασμός νερού με το PC 509 Z L Acryl Initiator). Χημικά καλή αντίσταση σε νερό, ορυκτέλαια και φυτικά λάδια, γράσα, νερά υπεδάφους, σε πετροχημικά και παράγωγα πετρελαίου κ.α. Εφαρμόζεται μοναχά με αντλία για υλικά 2-συστατικών (διπλού στελέχους), χειροκίνητη, πνευματική ή ηλεκτροκίνητη. Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής (αντλία ενεμάτωσης) μετά από κάθε διακοπή εφαρμογής, χρησιμοποιείστε άφθονο νερό. Αναλόγως του ζητούμενου χρόνου αντίδρασης, ρυθμιστή αποτελεί η αναλογία προσθήκης του PC 509 Z L Acryl Initiator.

PC 509 Z L ACRYL Initiator

Ενεργοποιητής Ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με καθαρό νερό αποτελώντας το 2ο διάλυμα του συστήματος. Ουσιαστικά αποτελεί ρυθμιστή στη διαδικασία της φάσης αντίδρασης.

PC 509 Z L ACRYL Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC 509 Z L Acryl αποτελώντας το 1ο διάλυμα του συστήματος). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης του λεπτόρρευστου, ενέσιμου ενέματος ρητίνης ακρυλικής βάσης, για έλεγχο διαδικασίας στην φάση αντίδρασης

PC 509 RUBBER ACRYL Strengthener

Ενισχυτικό μέρος αντίδρασης Ο ενισχυτής αναμιγνύεται μαζί με το PC 509 Rubber Initiator αποτελώντας το 2ο διάλυμα του συστήματος. Ουσιαστικά αποτελεί ενισχυτικό σύνδεσης του συστήματος του ακρυλικού ενέματος.

PC 509 RUBBER ACRYL Initiator

Ενεργοποιητής Ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με το PC 509 Rubber Strengthener αποτελώντας το 2ο διάλυμα του συστήματος. Ουσιαστικά αποτελεί ρυθμιστή στη διαδικασία της φάσης αντίδρασης.

PC 509 RUBBER ACRYL Catalyst

Καταλύτης – Επιταχυντής (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC 509 Rubber Acryl αποτελώντας σε συνδυασμό με το PC 509 Rubber Acryl Additive το 1ο διάλυμα του συστήματος). Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης του λεπτόρρευστου, ενέσιμου ενέματος ρητίνης ακρυλικής βάσης ως άνω, για έλεγχο διαδικασίας στην φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 1,11 kg/ lt.

PC 509 RUBBER ACRYL Additive

Ειδικό πρόσθετο (Σετ με την ενέσιμη ρητίνη PC 509 Rubber Acryl αποτελώντας σε συνδυασμό με το PC 509 Rubber Acryl Catalyst το 1ο διάλυμα του συστήματος). Για σταθεροποίηση της διαδικασίας διόγκωσης του λεπτόρρευστου, ενέσιμου ενέματος ρητίνης ακρυλικής βάσης ως άνω, για έλεγχο διαδικασίας και προάσπιση του τελικού αποτελέσματος μετά τη φάση αντίδρασης. Πυκνότητα: 0,93 kg/ lt.