Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Limepor 100

ST17-1219 Ενέσιμο κονίαμα που περιέχει φυσικό υδραυλικό ασβέστη για την εξυγίανση τοίχων από μπάζα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Limepor 100 είναι ένα ενέσιμο κονίαμα που περιέχει φυσικό υδραυλικό ασβέστη NHL. Το μίγμα αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποκατάσταση και την προ-συμπύκνωση τοίχων γεμισμένων με μπάζα και θεμελίων από τούβλα ή πέτρα μέσω τεχνικών έγχυσης. Το Limepor 100 έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτά άλατα και μπορεί να εγχυθεί σε ρωγμές ή κοιλότητες χρησιμοποιώντας κάθε είδους αντλία με ειδικούς εγχυτήρες. Έχει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - Υψηλή διαπνοή. - Φυσικά και χημικά συμβατό με τα αρχικά συστατικά των τοίχων με παρόμοιες μηχανικές ιδιότητες. - Πολύ ρευστό με χαμηλή αναλογία νερού / συνδετικού υλικού και υψηλή διεισδυτική ικανότητα ; απουσία διαχωρισμού στο μίγμα κατά την έγχυση. ΧΡΗΣΕΙΣ Το Limepor 100 χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και την προσυγκόλληση αρχαίων τοίχων από τούβλα ή πυριτόλιθο μέσω έγχυσης με συστήματα έγχυσης χαμηλής πίεσης.