Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

SINMADUR

ΣΗΜΑΝΣΗ CE - EN 13813 / ZA.1.1 & ΖΑ.2 Έτοιμο προς χρήση, ορυκτό μίγμα σε μορφή σκόνης, από ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, υψηλής ποιότητας και μεγάλης σκληρότητας, με κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, σχήμα και ποιότητα, ενισχυμένα με τσιμέντο Portland και ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και χρωστικές. Εφαρμόζεται ως επίπαση, χειρωνακτικά ή με μηχάνημα ενιαίας κατανομής (Laser–screed),  πάνω σε νωπή πλάκα σκυροδέματος διαμόρφωσης βιομηχανικού δαπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή προστατευτική πυκνότητα της επιφάνειας του δαπέδου. Κατάλληλο για την αναβάθμιση της αντοχής σε τριβή και σε κρούση (3–4 φορές ανώτερη από εκείνη του κλασικού σκυροδέματος), σε δάπεδα όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και έντονη κυκλοφορία, σε χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους στάθμευσης οχημάτων, διόδια, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, σχολικά κτήρια και γυμναστήρια, εκθεσιακούς χώρους, δάπεδα σε αναπλάσεις πλατειών, υπόστεγα και πρατήρια διανομής καυσίμων, προβλήτες σε λιμάνια κλπ. Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Επίσης, σε κόκκινο, κίτρινο και πράσινο όμως, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, μόνο για μεγάλες ποσότητες. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.   Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.6