Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

SINMALASTIC 27/33

2- ή και 3-συστατικών, ημι-ελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, κατάλληλος για πλήρωση κατακόρυφων αρμών σε βιομηχανικούς χώρους. Κατόπιν επιλογής (Γ) συστατικό: ειδικό κονίαμα από καουτσούκ.  Ανθεκτικός με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Για βιομηχανική χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης τροφίμων κλπ.), αρμούς σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα αεροσκαφών κλπ. Σχεδιασμένο για αρμούς πλάτους < 20mm. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). Για έλεγχο της κατανάλωσης, συστήνεται η εκτέλεση της εφαρμογής με πιστόλι αρμολόγησης χειρός κι εφαρμογής ρητινο-κονιαμάτων (Pointing-gun), ειδάλλως με τη βοήθεια σπάτουλας. Αναλογία (A+B)/ (Γ): 67/33 (%). Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.1.5

SINMALASTIC 27/20

2- ή και 3-συστατικών, ημι-ελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, κατάλληλος για πλήρωση οριζόντιων αρμών σε βιομηχανικούς χώρους. Κατόπιν επιλογής (Γ) συστατικό: ειδικό κονίαμα από καουτσούκ.  Ανθεκτικός, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές. Για βιομηχανική χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, τυποποίησης τροφίμων κλπ.), αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους φορτο-εκφορτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή σε υπόστεγα αεροσκαφών κλπ. Σχεδιασμένο για αρμούς πλάτους < 20mm. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). Το μίγμα μετά την ανάμιξη, χυτεύεται απευθείας στο διάκενο του αρμού χειρωνακτικά ή με τη βοήθεια ειδικού πιστολιού αρμολόγησης κατάλληλο για αρμούς (SINTECNO Pointing-Gun). Αναλογία (A+B)/ (Γ): 80/20 (%). Διατίθεται σε γκρίζα απόχρωση. Αποθήκευση: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.1.5